Eetfestijn Vlaams Belang afdeling Evergem

Nauwelijks één week na de succesvolle gemeente- en provincieraadsverkiezingen, organiseerde het bestuur van de succesvolle afdeling Evergem (van 2 naar 4 zitjes in de gemeenteraad) hun traditioneel Breughelmaal.  Er waren 140 aanwezigen (40 meer dan vorig jaar!). Gastspreker was Philip Claeys, vroeger Europees parlementslid voor het Vlaams Belang en nu werkzaam in het Europees parlement bij het Rassemblement National (voorheen het Front National).

IMG_20181020_191256

Advertenties

Inhuldiging standbeeld Willem I

Zaterdag kon eindelijk het standbeeld van Willem I aan de Gentse Reep onthuld worden. De initiatiefnemers (waarvan mijn oom prof. em. dr. Alexander Karel Evrard de grootste drijfkracht was) moesten jarenlang wachten. Eerst moest het nodige geld verzameld worden, vervolgens volgde de administratieve rompslomp met de stad Gent (het is blijkbaar niet eenvoudig om een standbeeld te schenken aan een openbaar bestuur), vervolgens de problemen rond de gekozen locatie, het verkrijgen van de gepaste vergunningen, het plaatsen van de sokkel en dies meer. Daarna liepen de werken aan de Reep serieuze vertraging op. Maar uiteindelijk, eind goed, al goed.

Eerst was er een academische zitting in de prachtige concertzaal (Karel Miryzaal) in het Gentse Conservatorium. Alle 530 zitjes waren ingenomen. Achtereenvolgens spraken Vlaams minister-president Geert Bourgeois, burgemeester Daniël Termont en Sas van Rouveroij van Nieuwaal, voorzitter van de Raad van Bestuur van de UGent. Jo De Caluwé praatte het geheel aan elkaar.

Daarna trok iedereen in stoet naar de Reep. Uiteindelijk stond daar een massa volk, ik schat zeker 750 mensen. Schepen Watteeuw mocht ook nog zijn zegje doen, alsook de plaatsvervangende ambassadeur van Nederland. Mijn oom, een uitgesproken Heel-Nederlander,  kreeg het laatste woord. Uiteindelijk mocht mijn 94-jarige oom, zichtbaar ontroerd na zijn jarenlange onverdroten inzet, het standbeeld onthullen.

Het standbeeld is van de hand van beeldhouwer Guy Duchene (Wingene) en werd gegoten in Bronsgieterij Degroeve (Merelbeke).

Daarna werd de plechtigheid afgesloten met een traditioneel hapje en een tapje. Maar het was duidelijk dat de organisatoren niet gerekend hadden op een dergelijk grote opkomst.

Vlaams Belang scoort in Deinze

Het Vlaams Belang heeft in de fusiestad Deinze een mooie score behaald: we behaalden 7,40 % van de stemmen. De verkozenen zijn lijsttrekker Ortwin Depoortere (507 stemmen) en Olaf Evrard die van op de 3de plaats 341 stemmen behaalde.

In de regio Gent-Eeklo stegen we van 5 zetels in 2 gemeenten naar 18 verkozenen in 10 gemeenten. We behaalden minstens 1 verkozenen in elke van de 10 gemeenten waar we een lijst hebben ingediend.

  • Gent (van 3 naar 4)
  • Evergem (van 2 naar 4)
  • Deinze (van 0 naar 2)
  • Assenede (van 0 naar 2)
  • Aalter (van 0 naar 1)
  • Zelzate (van 0 naar 1)
  • Maldegem (van 0 naar 1)
  • Lochristi (van 0 naar 1)
  • Destelbergen (van 0 naar 1)
  • Eeklo (van 0 naar 1)

In de kiesomschrijving Gent-Eeklo behaalden we zelfs 10,40 % van de stemmen. Bovendien behielden we onze 2 provincieraadsleden, ondanks de halvering van het aantal zetels (van 72 naar 36). In de provincie Oost-Vlaanderen behielden we onze 6 zetels (op 36 zetels i.p.v. op 72). Provincieraadslid en lijsttrekker Olaf Evrard behaalde in de kiesomschrijving Gent-Eeklo een uitstekende score met 7.288 stemmen (dat is meer dan de lijsttrekkers van de Open VLD, 6.888 stemmen en de sp.a, 6.773 stemmen). Hij behoudt uiteraard zijn zetel. Onze fractie wordt groter dan Groen (5 zetels) en de sp.a (3 zetels) en wordt de 4de grootste fractie in de provincieraad.

Ik heb mijn verkiezingscampagne afgesloten.

Ik heb de verkiezingscampagne vandaag afgesloten. Morgen wijd ik immers mijn volledige aandacht aan mijn familie, want het is de uitvaartplechtigheid van mijn schoonbroer Luc De Muynck.

Op 4 weken tijd hebben mijn trouwe kompaan Philippe Van Driquelle (die ik niet genoeg kan bedanken voor zijn onbaatzuchtig militantenwerk, hij staat trouwens op de 17de plaats op onze lijst, dus vergeet hem niet) en ikzelf onafgebroken 2.500 kilometer met de campagnewagen gereden binnen de regio Gent-Eeklo (van Zelzate tot Zulte), we hebben ruim 200 km ‘gewandeld’, we hebben ruim 150 gemeentelijke borden beplakt en daarnaast ruim 25.000 folders en kandidatenprentkaarten uitgedeeld en gebust. Alles ligt nu in handen van de kiezers! Hopelijk maken zij de goede keuze: lijst 5 van Vlaams Belang. Ik ben lijsttrekker voor de provincie en sta op de 3de plaats voor de stad Deinze!

20181011 Philippe Van Driquelle

Foto-affiche Olaf provincie + Deinze

Het Laatste Nieuws

Dat is het enige dat ‘Het Laatse Nieuws’ over het Vlaams Belang heeft weten te brengen tijdens de gehele verkiezingsperiode. Op geen enkel moment hebben ze het gehad over onze inhoudelijke standpunten en/of verkiezingsprogramma. Wij hebben nochtans ook alle vragen, die ze gesteld hebben aan àlle partijen, beantwoord en doorgestuurd. Maar in de verslaggeving slaagden ze erin om ons geen enkele keer te vermelden … Boycot van de betreffende journalisten of van hun hoofdredacteur? Geen idee en het maakt mij ook niet uit. Ik vrees dat ik dus genoodzaakt zal zijn om ook mijn laatste krantenabonnement op te zeggen als ze ons blijven negeren.

20181011 HLN

Overlijden Luk De Muynck

Gisteren is mijn schoonbroer Luk De Muynck (de echtgenoot van mijn enige zus Katrien), omringd door zijn geliefden, op amper 62-jarige leeftijd overleden in het Gentse Sint-Lukasziekenhuis. Hij werd daar 18 dagen geleden onverwacht opgenomen. Hij voerde een intense, maar uiteindelijk korte strijd die hij nooit kon winnen.

Het voelt voor mij zeer onwezenlijk aan. We kenden elkaar al heel lang: hij was 18, ik 16. Wij waren immers beiden lid van de Hansbeekse Chiro (hij zat toen al in de leiding), hij leerde mij mijn eerste (en ook laatste) akkoorden op gitaar, hij werd verliefd op mijn zus en huwde haar, we hielden van dezelfde muziek, we studeerden dezelfde richting op dezelfde hogeschool (we studeerden af met 2 jaar verschil), we oefenden aanvankelijk hetzelfde beroep uit (onderwijs), ook tussen onze huwelijken zat 2 jaar verschil, we waren ruim 15 jaar naaste buren, we zagen onze kinderen samen opgroeien.

Hij heeft helaas niet lang van zijn pensioen kunnen genieten. Zijn gezondhedi slabakte al een tijdje, maar niemand had dit zien aankomen.

De uitvaartplechtigheid is op zaterdag 13 oktober om 10u00 in het Uitvaartcentrum De Wulf.

Persmededeling

Op 29/09 stuurde ik een persmededeling naar alle media. Het betrof een absoluut belangrijk nieuwsfeit, en bovendien een primeur. Het werd door geen enkele krant gebracht …  Het is duidelijk dat het Nevelse gemeentebestuur het dossier van de 5 megawindturbines in Nevele en Hansbeke over de verkiezingen van 14/10 wil tillen.

PERSMEDEDELING VLAAMS BELANG: Vijf mega-windturbines in Nevele-Hansbeke ?

Energieleverancier ENGIE zou tijdens een informele vergadering met het College van Burgemeester en Schepenen van Nevele aangekondigd hebben dat ze 5 windturbines gaan plaatsen in Nevele en Hansbeke in de zogenaamde windakker. Van inspraak door de gemeente Nevele en de provincie Oost-Vlaanderen zou geen sprake zijn. Blijkbaar is men van plan om dit dossier er nog voor de fusie van de gemeente Nevele en de stad Deinze door te jagen. Een allesbehalve fraai afscheidsgeschenk door de zetelende meerderheid van Nevele … Zetten o.a. burgemeester Cornelis en schepen Pynaert hiermee burgemeester Vermeulen een hak?

Het zou gaan om 5 supergrote windturbines (200 à 220 meter hoog, een rotor van 122 meter en een vermogen van 3,5 MegaWatt. De windturbines zouden geplaatst worden langs de E40 van het kanaal tot de op- en afrit van de E40 in Nevele. Blijkbaar is de impact op het schaars geworden open landschap, het milieu en de levenskwaliteit van de omwonenden van geen enkele tel meer.

Vlaams Belang heeft zich steeds verzet tegen de plaatsing van windturbines op deze locatie. Ikzelf kwam daar als provincieraadslid verschillende keren over tussen in de provincieraad. Windenergie ja, maar niet in deze mooie open ruimte. Bovendien wordt er geen rekening gehouden met de tientallen omwonenden die het slachtoffer zullen worden van lawaaihinder en slagschaduw.

Het Vlaams Belang eist dan ook de grootst mogelijke openheid van bestuur van de gemeente Nevele en het College van Burgemeester en Schepenen. Het kan niet dat, net voor de fusie, slechts enkele mensen beslissen over een dergelijk ingrijpend en belastend dossier. Het Vlaams Belang wil ook graag weten wie er allemaal achter dit dossier zit. Een dergelijk dossier komt immers niet zomaar tot stand.

Olaf EVRARD, voorzitter Vlaams Belang Deinze-Nevele

GSM 0475/73.02.45 en/of Olaf.evrard@telenet.be