Verslagje gemeenteraad(je) 26.02.2008

Ook deze gemeenteraad heeft ondanks mijn verschillende tussenkomsten en mondelinge vragen nauwelijks een uur geduurd (om juist te zijn 55 minuten). Aan politiek doen is en blijft een vreemde bedoening hier in Nevele. De meerderheid volgt slaafs het college van burgemeester en schepenen en de andere oppositiepartijen Open Vld en sp.a-spirit (ik vraag mij nog steeds af door wie spirit vertegenwoordigd wordt) volgen de debatten (?) zeer apathisch.

Telkens ik een vraag stel aan de burgemeester, krijg ik de toch wel verontrustende indruk dat hij mij eenvoudigweg niet begrijpt! Ik krijg zelden of nooit een deftig antwoord, zelfs op mijn meest eenvoudige vragen. En ik vrees dat hij geen toneel speelt!

De principiële beslissing om een schatter aan te stellen voor de gronden achter het klooster in Hansbeke werd meerderheid tegen oppositie goedgekeurd. Mijn argument dat het hier enkel een verdoken subsidie aan het vrij onderwijs betreft werd achteloos van tafel geveegd. Wordt ongetwijfeld vervolgd wanneer het schattingsverslag openbaar gemaakt wordt. Hierbij vind je een paar foto’s van het klooster. De tekst die aan het raam opgehangen is, spreekt voor zich! Het gaat enkel en alleen om het geld dat nodig is voor de 2de fase van de werken aan de school. De scouts zijn er alleen bijgesleurd om de werkelijke reden te verdoezelen. Intussen zou er zelfs al sprake zijn om de buitenschoolse opvang onder te brengen in de lokalen van de vroegere kleuterschool.

raam Klooster 1

raam Klooster 2

raam Klooster 3

Het oud fietsrek aan het station  te Hansbeke zal inderdaad door Infrabel afgebroken worden. De nieuwe fietsenstalling zal meteen van verlichting voorzien worden. Het pleintje wordt ook voorzien van een haag (oei, daar hebben ze in Nevele nochtans slechte ervaringen mee) zodat het geheel er een stuk aantrekkelijker zal uitzien.

Mij is ook beloofd dat de inwoners van de Reibroekstraat die daarom vragen, grint zullen krijgen om de zijkanten van de straat aan te vullen.

Het dossier van de gratis grondafstand in zowel de Reibroekstraat als de Nieuwe Tuinstraat, zal ik opnieuw aankaarten via een schriftelijke vraag. Er schijnen hierrond nogal wat problemen te bestaan.