Herdenking Aimé Meiresonne

Zaterdag werd het monument ter ere van Aimé Meiresonne, bezieler van de roemruchte gelijknamige brouwerij, ingehuldigd. Deze brouwerij was vroeger actief in de huidige Brouwerijstraat te Landegem en verhuisde na de Eerste Wereldoorlog naar de Koepoortkaai te Gent. De gebouwen werden intussen gesloopt en vervangen door sociale woningen.  

De “Werkgroep Meiresonneherdenking” heeft met de steun van heel wat privé-personen en gemeentelijke instanties een prachtig resultaat geboekt. Getuige hiervan het mooie monument, de werkelijk fraaie brochure en de prachtige tentoonstelling. Jammer genoeg was deze laatste enkel te bezoeken op zaterdag, zondag en maandag. De vele aanwezigen, waaronder heel wat oud-wernemers en familieleden,  konden dit werk dan ook ten zeerste naar waarde schatten. Een dikke pluim dan ook vanwege ondergetekende!

monument voor de onthulling

Het monument in de Brouwerijstraat voor de onthulling.

familie Meiresonne 1

De familieleden Meiresonne.

oud-wernemers

De oud-wernemers van de brouwerij Meiresonne.

genodigden

Een blik op een aantal van de vele aanwezigen.

gedenkplaat

De mooie gedenkplaat ter ere van Aimé Meiresonne, stichter van de gelijknamige brouwerij.

Majo frontaal

Duivel-doe-het-al “Majo”, met op de achtergrond de Nevelse muziekvereniging.

motto Majo

En na de inhuldiging mochten we er inderdaad ene (of meerdere) gaan pakken.

reclamepanelen

De reclamepanelen die vroeger de vele lokale cafés sierden.

kent u deze nog

En kent u deze nog?