Koopkrachtactie

actiekoopkracht1

actiekoopkracht2

actiekoopkracht3

VLAAMS BELANG VOERT VANDAAG KOOPKRACHTACTIE.

Terwijl hun acties naar eigen zeggen tegen de regering gericht zijn, gijzelen de kleurvakbonden aanstaande maandag opnieuw de gewone Vlaming. De sterk dalende koopkracht baart uiteraard iedereen zorgen, en natuurlijk zijn structurele maatregelen noodzakelijk. Het is van de kleurvakbonden echter bijzonder hypocriet om Vlaanderen te gijzelen en actie te voeren voor meer koopkracht, terwijl men via de respectievelijke traditionele partijen zélf een stevige vinger in de pap heeft. Bovendien zijn het de kleurvakbonden die de onrechtvaardige miljardentransfers vanuit Vlaanderen verdedigen en zelfs willen bestendigen. Het Vlaams Belang maakte een optelsom van eenvoudig uit te voeren besparingen die onmiddellijk een effect zouden hebben op de koopkracht van alle Vlamingen. Jaarlijks verdwijnt immers bijna 13 miljard euro in een bodemloze Belgische put (zie bijlage). Dat is 2.144 euro per Vlaming per jaar of 8.574 euro per jaar voor een gezin met twee kinderen. Tijdens een ‘koopkrachtactie’ zal de vakbondscel van het Vlaams Belang op maandag 6 oktober pamfletten en 5.000 VL-winkelwagenmuntjes uitdelen.