Vlaams-nationaal Zangfeest

De verschillende  kranten besteden nog nauwelijks aandacht aan het Zangfeest. Als ze al iets berichtten over de 72ste editie, was het op een neerbuigende, ja zelfs denigrerende toon. De Lotto-Arena was zondag schier uitverkocht, de zaal bijna volledig gevuld. Het Nieuwsblad / De Standaard meende echter giftig te moeten berichten dat de verhuis van het Sportpaleis naar de nieuwe lokatie nauwelijks of geen nieuwe bezoekers had opgeleverd. Ja zèg …, zo kan je bezig blijven …

Deze kleinere zaal biedt trouwens ontegensprekelijk een meerwaarde. De toeschouwers zitten dichterbij het “schouwtoneel” en voelen zich nauwer betrokken. Dit komt de ambiance duidelijk ten goede.

Voorzitter Erik Stoffelen bracht hulde aan twee iconen van de Vlaamse muziekgeschiedenis, Peter Benoit en Jef Van Hoof. Deze laatste organiseerde trouwens het 1ste Zangfeest. De organisatie haalde via voorzitter Stoffelen  zwaar uit naar de CD&V wegens de communautaire woordbreuk en naar het aartsbisdom Mechelen-Brussel vanwege de tweetalige promotiecampagne voor het 450-jarig bestaan van het aartsbisdom. De opbrengst van de traditionele geldomhaling was voor het Vlaamse schooltje in Komen, dat nog steeds zwaar in de schulden zit.

De regie was strak en het ritme zeer vlot waardoor de namiddag voorbij leek te vliegen. Het programma had de nodige (misschien zelfs iets te veel) aandacht voor de kinderen. Aan het eind waren er de traditionele strijdliederen en de drie nationale hymnes. Wij sloten de middag af met een aantal glazen Augustijn op de al even traditionele receptie. Een uitgelezen kans om eens van gedachten te wisselen met heel wat oude bekenden uit alle hoeken van Vlaanderen.

Hieronder een paar sfeerbeelden van “Fotostudio Feestbeestje”.