Vlaams-nationaal Zangfeest te Nevele

VLAG gekleurde leeuw JPG

Op zaterdag 9 mei organiseerde VLAG (Vlaams Genootschap Nevele) een Vlaams-nationaal Zangfeest. VLAG  is een socio-culturele vereniging met als maatschappelijk doel het uitdragen van de Vlaamse onafhankelijkheid en de Vlaamse volkscultuur. VLAG organiseert activiteiten die een aanzienlijke pre-financiering vergen en daarom  niet onmiddellijk binnen het bereik liggen van  een modale vereniging. VLAG is als vereniging erkend door de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid van Nevele maar doet principieel geen beroep op projectsubsidies.

Het is de eerste maal dat een dergelijk initiatief in de regio plaatsvond. Dit gebeuren ging door in de Benedenzaal van de Gemeentelijke Sporthal te Landegem. De muzikale gasten waren: Jan Janssens, Vlier en het Gentbrugse Emiel Hullebroeckkoor. Ook de KVHV-procantoren Jonathan Fernande en Frederik Pas verleenden hun medewerking. Het programma bestond enerzijds uit luisterliederen, maar anderzijds werd het publiek regelmatig verzocht om een aantal liedjes uit volle borst mee te zingen. Elke aanwezige ontving gratis een speciaal voor deze avond samengesteld tekstboekje. De ongeveer 200 aanwezigen konden het programma allerbest smaken!

VLAG kreeg medewerking van een aantal Vlaams-nationale verenigingen die de Vlaamse onafhankelijkheid hoog in het vaandel dragen: de actiegroep Voorpost, de jeugdbeweging VNJ en de studentenverenigingen NSV en KVHV.

Wij bedanken de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid voor het ter beschikking stellen van de klank- en lichtapparatuur.

Olaf 1

 Ikzelf verzorgde de algemene inleiding.

Olaf 5

Olaf 3

Ortwin 1

Een goede vriend van mij, Ortwin Depoortere uit Drongen, praatte de verschillende muzikale gedeelten aan elkaar.

Ortwin 3

Eerst kwam het Emiel Hullebroeckkoor uit Gentbrugge aan de beurt.

Emiel Hullebroeck 5

Emiel Hullebroeck 1

Emiel Hullebroeck 9

Wat mij persoonlijk betreft was Vlier dé muzikale verrassing (uiteraard in positieve zin) van de avond. Vlier bestaat uit de drie Kempische zusjes.

Vlier 8

Goedele.

Vlier 6

Machteld.

Jan Janssens 1

Op een dergelijke avond kan Jan “Trekzak” Janssens (geen familie van Vlier) uiteraard niet ontbreken.

Jan Janssens en VNJ

Een plakkaatlied met de hulp van enkele VNJ’ers.

Jan Janssens 8

Francis en Fré 4

De procantoren Francis Van den Eynde en Fré Pas.

Fré 1

Een mijmerende Fré Pas.

Fré 5

Fré met een jarig lid van Voorpost.

KVHV 1

Ook het KVHV (Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond) was aanwezig.

Noël Vandenbroecke

Noël Vandenbroecke uit Deinze geeft een lied ten beste.

Voorpost 1

De jonge militanten van Voorpost. 

NSV

Jongedames (waaronder Nele Marginet) van het NSV.

panorama 2

Met mijn oprechte dank aan Hendrik De Vloed uit Melle voor de prachtige foto’s.