Congres “Omdat wij de Vlaming verdedigen”.

Zondag 18 april was ik aanwezig op het congres “Omdat wij de Vlaming verdedigen” in de Zuiderkroon te Antwerpen. Dit actualiteitscongres was het sluitstuk van de ophefmakende voorjaarscampagne die o.a. bestond uit een reeks van affiches met de vraag “Waarom?” in het Frans, Arabisch en Chinees. Ondanks het schitterende weer waren er niet minder dan 1.100 aanwezigen.

Congresvoorzitter Gerdje Van Steenberghe mocht de spits afbijten. Daarna moest Jan Lievens in vervanging van Filip De Man (hij zat net als Gerolf Annemans vast met een parlementaire delegatie in het buitenland) het panelgesprek modereren. Namen deel aan dit gesprek: Nele Janseghers, Peter Logghe, Kathleen Martens en Bart Laeremans. Vooral Laeremans was bijzonder op dreef en mocht op heel wat applaus rekenen.

Daarna kregen we een aantal videoboodschappen van o.a. Anke Vandermeersch en Dominiek Lootens. Maar de absolute blikvanger was het bijzonder grappige en schitterend gemonteerde VBJ-filmpje. Dat wordt zeker een klassieker!

Filip Dewinter kreeg de hele zaal van zijn stoel en bewees nogmaals als volkstribuun zijn gelijke niet te kennen. Hij wees erop dat rechts het momenteel erg goed doet in Europa. Linkse intellectuelen, schrijvers en publicisten zien eindelijk in dat de multiculturele samenleving gefaald heeft en dat de islam een reële bedreiging vormt voor het vrije westen. De massa-immigratie is eerder een culturele verschraling dan verrijking en betekent een sociale en economische verarming van de eigen bevolking. Dewinter hekelde andermaal de regularisatie en het lakse migratie- en asielbeleid. Hij haalde ook scherp uit naar de veroordeling van de overheid tot het betalen van 500 euro per dag aan asielzoekers die geen onderdak hebben. “Misschien moet een rechter maar eens een dwangsom van 500 euro per dag per minister opleggen voor iedere veroordeelde crimineel die niet in gevangenis terecht kan wegens plaatsgebrek; 500 euro dwangsom voor ieder Vlaams gezin dat niet in een sociale woning terecht kan omdat vreemdelingen of asielzoekers voorrang krijgen; 500 euro dwangsom voor iedere illegaal die niet uitgewezen en gerepatrieerd wordt; 500 euro dwangsom telkens wanneer iemand van ons eigen volk gediscrimineerd wordt”.

Nationaal voorzitter Bruno Valkeniers  Valkeniers had geen vertrouwen in de oplossing die Jean-Luc Dehaene mogelijk
uitwerkt voor BHV. De kieskring splitsen zonder prijs mét een Vlaamse meerderheid: dat is democratie”. Hij vroeg aan de N-VA wat het ‘participationisme’ al heeft opgeleverd. De Vlaamse regering kan de splitsing afdwingen door in het overlegcomité alle dossiers te blokkeren zolang de splitsing
geen feit is, citeerde hij uit een persmededeling van de N-VA uit 2004. Het Belgisch regime negeert volgens Valkeniers ook elke eis van de burger voor meer veiligheid en leefbaarheid. Voorts wees Valkeniers er fijntjes op dat België geen echte democratie is omdat het geregeerd wordt door een Franstalige minderheid. Men durft het debat over onze identiteit, onze Westerse, christelijke, humanistische waarden en normen niet te voeren. Groei en welwaart worden verhinderd door de Belgische economie uit te verkopen. Hij verwees hiervoor naar Volvo dat intussen in Chinese handen is overgegaan.

Hierna werd het congres afgesloten met het zingen van De Vlaamse Leeuw en mocht iedereen aanschuiven voor een kleine receptie.

militanten

Trouwe militanten.

Ortwin

Ortwin met de onafscheidelijke sigaret.

Gerd Van Steenberge

Congresvoorzitter Gerdje Van Steenberge.

panel

Het panelgesprek met Nele Janseghers, Peter Logghe, Kathleem Martens en Bart Laeremans. Jan Lievens was moderator.

Filip Dewinter

Filip Dewinter zet de zaal in vuur en vlam.

Bruno Valkeniers

bomvolle zaal (1.100)

Een bomvolle zaal met 1.100 aanwezigen!

slotmoment

Het traditionele slotmoment.

Luv VE

 Een opgetogen Nevelenaar, Luc Ver Eecke.

Emiel en Jeanne

Emiel en Jeanne.

Olaf en Jeanne

receptie

De afsluitende receptie.

Peter en Luc

Peter De Masure (Maldegem) en Luc Ver Eecke (Nevele).

Olaf