Persmededeling: De N-VA heeft grootse plannen in Nevele

banner_campagne_eriseenbetereweg.jpg

 

Vandaag mocht ik het 1ste editoriaal van de pas opgerichte N-VA-afdeling Nevele in mijn brievenbus ontvangen. Ik heb dit lokaal blad zeer aandachtig gelezen en ontdekte een aantal toch wel verrassende (?) uitspraken.

 

  • “De nieuwsberichten van de laatste maanden over Nevele zijn ronduit negatief.”
    • Hugo Verhaege heeft hier wel zelf aan meegewerkt door op te stappen uit de partij Nieuw Nevele die hem (eindelijk) een schepenzetel bezorgde en te gaan zetelen als onafhankelijke (?). Hij vergeet trouwens dat een meerderheid in het College niet noodzakelijk hetzelfde betekent als een meerderheid in de gemeenteraad. Bovendien maakt hij als schepen tot nader order deel uit van het beleid. Je kan het de andere politici toch niet ten kwade duiden dat hijzelf tot op heden weinig of geen visie heeft betoond en geen onuitwisbare indruk heeft nagelaten. Heel veel inzet volstaat helaas niet altijd … Daarnaast blokkeert hij zelf een aantal belangrijke beslissingen (voetbalterreinen: door het mee goedkeuren van een amendement op het Budget, ringweg Hansbeke: door als schepen klacht in te dienen tegen een gemeenteraadsbesluit …).
  • “De N-VA wil meedoen aan het beleid in de toekomst. In tegenstelling tot wat sommige kwatongen beweren, doen we dat op eigen kracht.
    • Kwatongen, excuseer? Was het niet schepen Verhaege zelf die in de pers verklaarde dat hij in 2012 op die lijst zou gaan staan die (burgemeester) Johan Cornelis op kop zou plaatsen? Ik dacht trouwens dat de N-VA via de fractie Nieuw Nevele ook nu deel uitmaakte van deze meerderheid. De waarheid heeft haar rechten: schepen Verhaege wil gewoon in bed bij de CD&V en schurkt er momenteel heel dicht bij aan.

En o ja, de gemeenteraadsverkiezingen vinden wel degelijk plaats op zondag 14 oktober 2012 (en niet op vrijdag 12 oktober) …

Olaf EVRARD, voorzitter Vlaams Belang Nevele en gemeenteraadslid