Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Schepenen

 

Schriftelijke vraag aan het College van Burgemeester en Schepenen

 (art. 32 van het Gemeentedecreet)

1.    Communicatie tussen zelfstandigen en het lokaal bestuur.

Motivering

Uit een enquête uitgevoerd door Unizo blijkt dat 45 % van de zelfstandigen vindt dat het gemeente- of stadsbestuur onvoldoende ondernemersvriendelijk is. De ondernemers klagen onder andere over het feit dat de procedures niet snel genoeg worden begeleid, dat er te weinig aandacht is voor de vragen en klachten van de zelfstandigen, dat er een administratieve rompslomp is, kortom dat er iets fout loopt met de communicatie tussen de ondernemers en het lokaal bestuur.

Vragen.

  • In welke mate worden de ondernemers betrokken bij het Nevelse (economische) beleid?
  • Zijn er (periodieke) contacten met de ondernemersorganisaties?
  • Is er een gestructureerd gemeentelijk communicatie- en relatiebeleid tussen het bestuur en de ondernemers?
  • Heeft het bestuur een adressenbestand met alle gegevens van bedrijven en nuttige contacten?
  • Wanneer en hoe wordt er met de ondernemers gecommuniceerd?

2.    Verkeersborden parking Hansbekedorp.

Motivering.

Op de centrale parking in Hansbekedorp staan op een aantal parkeerplaatsen verkeersborden E1 (verboden te parkeren). De onderborden vermelden de dagen waarop er niet mag geparkeerd worden omwille van de marktkramen. Voorheen was dit op dinsdag en vrijdag. Sedert een aantal weken staan er geen marktkramen meer op vrijdag. De onderborden werden echter nog niet aangepast. Dit geeft soms aanleiding tot situaties bij begrafenissen en dies meer. Zie de bijgaande foto’s.

Vraag.

  • Kan het bestuur ervoor zorgen dat de onderborden zo snel als mogelijk aangepast worden?

parking 2.JPG

parking 3.JPG

 

3.    Voetpad Hansbekedorp.

Motivering.

Het voetpad in Hansbekedorp (hoek Merendreestraat – Hansbekedorp en stuk rechtover Huis D’haenens (kant Cultuurhuis) ligt er slecht bij (o.a. een verzakking). Zie de onderstaande foto’s.

Vraag.

  • Kan het bestuur ervoor zorgen dat dit euvel hersteld worden?

voetpad 1.JPGvoetpad 2.JPG