Vlaams Belang, afdeling Nevele: lokaal blad

LOKAAL BLAD

Binnenkort valt het meest recente lokaal blad van Vlaams Belang, afdeling Nevele in uw brievenbus. U kan het nu al al terugvinden op deze webstek. U klikt gewoon op de volgende link: Nevele 2011-09_LR.pdf. Zo heb ik het in mijn voorwoord o.a. over de meest recente ontwikkelingen (= stoelendans) binnen de Nevelse coalitie (maar niet echt een meerderheid) van Nieuw Nevele en CD&V. Vooral binnen deze laatste partij rommelt het behoorlijk …

ENQUÊTEFORMULIER

Nog een klein jaar scheidt ons van de volgende gemeente- èn provincieraadsverkiezingen. Op 14 oktober is het aan u om te evalueren en te beslissen of de huidige meerderheid uw gemeente goed of slecht heeft bestuurd.

Het Vlaams Belang heeft in Nevele oppositie gevoerd omdat het dat moest doen. Wij hebben de verkeerde beslissingen van de meerderheid altijd bestreden op basis van gegronde argumenten. Maar waar het kon, hebben wij ons ook constructief opgesteld en eigen voorstellen ingediend. 

Maar er is meer. Wij zijn een partij die de stem wil zijn van het volk. Daarom vragen wij naar uw mening. Op basis van uw antwoorden kunnen wij opmaken waar het in Nevele beter kan èn moet. Als Vlaams Belang houden wij er immers aan om luidop te zeggen wat u als burger stilletjes denkt. Wij willen mee vorm geven aan uw en onze gemeente en daar is deze bevraging een eerste stap van. Om het enquêteformulier te vinden, klikt u gewoon op de volgende link: Nevele enquête 2011-09_LR.pdf.

Het Vlaams Belang kiest voor een onafhankelijk Vlaanderen. Een gastvrij land, maar geen land waar iedereen zomaar kan komen aanwaaien en de belastingbetaler laat opdraaien voor de kosten. Een Vlaanderen dat de criminaliteit efficiënt wil aanpakken. Een Vlaanderen dat zuinig omspringt met uw belastingcenten.