Ter Leenen

Gisteren kregen de Nevelse gemeente- en OCMW-raadsleden de kans om een werfbezoek te brengen aan de “nieuwe vleugel OCMW-rusthuis Ter Leenen”. Dit bouwproject kost ongeveer 8.000.000 euro en is bepaald indrukwekkend te noemen. De werken zullen twee jaar geduurd hebben en moeten normaliter tegen de volgende zomer klaar zijn. De gids van dienst was OCMW-voorzitter Gilbert Hautekeete.

Deze nieuwe vleugel staat in schril contrast met het oudere gedeelte van het rust- en verzorgingstehuis. In de nieuwbouw is er maximale aandacht voor ruimte en licht. Overal zijn er brede gangen met grote glaspartijen (veel lichtinval), ruime en comfortabele kamers, zonneterrassen, … Ook de dementerende bewoners zullen kunnen genieten van ongeziene faciliteiten zoals een eigen tuin, keuken en ontspanningsruimte.

Voor de invulling van de oude vleugel liggen een aantal ambitieuze plannen op tafel. De vier respectieve opties werden ons toegelicht door een architect van het studiebureau dat werd aangesteld.  Daarna verdedigde de OCMW-secretaris zelf het voorkeurscenario van de OCMW-raad. De plannen reiken heel ver, maar zijn op zijn minst interessant en intrigerend  te noemen: de realisatie van een kinderopvang voor o.a. het personeel van de gemeente en het OCMW, de bouw van aanleunflats en sociale woningen, de creatie van een (openbare) polyvalente (ontspannings)ruimte en het inrichten van een kamer voor crisisopvang. Het is duidelijk dat voor een dergelijk project een zo breed mogelijk inhoudelijk en financieel draagvlak moet gecreëerd worden. Misschien moet er dan ook eens nagedacht worden over een aantal nieuwe structuren zoals bijvoorbeeld een gemeentelijk autonoom bedrijf. Maar of de Nevelse politieke geesten hiervoor al rijp zijn … ?

Ter Leenen, Nevele, Gilbert Hautekeete

Werfbezoek door de Nevelse gemeente- en OCMW-raadsleden.

Ter Leenen, Nevele, Gilbert Hautekeete

Ter Leenen, Nevele, Gilbert Hautekeete

Grote glaspartijen staan garant voor een ongelofelijke lichtinval.

Ter Leenen, Nevele, Gilbert Hautekeete

Brede gangen creëren een groot ruimtegevoel.

Ter Leenen, Nevele, Gilbert Hautekeete

De oude vleugel.

Ter Leenen, Nevele, Gilbert Hautekeete

Zeer ruime kamers met individuele badkamer.

Ter Leenen, Nevele, Gilbert Hautekeete

Balie + liftkoker.

Ter Leenen, Nevele, Gilbert Hautekeete

De reeds bestaande aanleunflats.

Ter Leenen, Nevele, Gilbert Hautekeete

Deze installatie zorgt voor de luchtcirculatie en luchtzuivering in het hele gebouw.

Ter Leenen, Nevele, Gilbert Hautekeete

ter leenen,nevele,gilbert hautekeete

ter leenen,nevele,gilbert hautekeete

Zowaar een zonneterras!

ter leenen,nevele,gilbert hautekeete

ter leenen,nevele,gilbert hautekeete

ter leenen,nevele,gilbert hautekeete