Mondelinge vraag gemeenteraad dinsdag 25 oktober 2011

Dexia en de Gemeentelijke Holding (schepen Ilbert Vervaeke, Financiën).

Motivering.

Dexia zit in het oog van de financiële storm. Dit heeft uiteraard zware gevolgen voor de Gemeentelijke Holding en uiteindelijk ook voor de gemeenten zelf. Deze overkoepelende holding groepeert immers de gemeentelijke belangen in Dexia en heeft zelf 14,1% van de Dexia-groep in handen. De Vlaamse gemeenten bezitten samen 39,8 % van de Gemeentelijke Holding of onrechtstreeks 5,6 % van Dexia. De aandelen van Dexia staan in de boeken van de Gemeentelijke Holding genoteerd tegen 8,25 euro, terwijl de huidige koers minder dan een euro bedraagt. De Holding, en daarmee ook de gemeentelijke aandeelhouders, slikken dus een enorme minwaarde. De bovenvermelde cijfers houden nog geen rekening met de schuldenlast van de Gemeentelijke Holding. Verreken je die, dan zijn de participaties van de gemeenten in de Holding helemaal niets meer waard. Bovendien zou de nationalisering van Dexia de aandelen waardeloos maken.

De gemeente Nevele heeft ondanks de bezwaren van onder meer de Vlaams Belangfractie ingetekend op de laatste kapitaalsverhoging en bezit momenteel 20.799 aandelen (gemiddeld 1,76 aandeel per inwoner, bron VVSG). De gevolgen voor onze gemeente zijn dus legio. Nog even aan herinneren dat 10 raadsleden JA stemden, 9 zich onthielden zich en ikzelf NEE stemde. 19 raadsleden dragen hier dus een verpletterende verantwoordelijkheid.

Daarnaast zullen op korte termijn de inkomsten uit de dividenden uit de energiesector onvermijdelijk dalen.

Ook de financiering van het pensioenstelsel is toe aan een herstructurering, wil men niet op een sociaal deficit afstevenen. Voor de Vlaamse gemeenten, OCMW’s en politiezones een meeruitgave van minimum 70 miljoen euro per jaar.

De bankencrisis maakt het voor kredietinstellingen steeds moeilijker om middelen aan te trekken op lange termijn. De financiële toezichthouders vragen een grotere overeenstemming tussen de looptijd van de financiering van de bank en de looptijd van de verstrekte leningen. Het verstrengen van de kredietvoorwaarden zal zeker een effect hebben op de gemeentelijke financiën.

Er dreigt ook een financiële aderlating op het vlak van de belastingen. De Vlaamse steden en gemeenten genereren immers een fiks deel van hun inkomen uit de aanvullende personenbelasting. De laatste twee jaren waren economisch de fiscaal meest slechte van de voorbije decennia.

 

Vragen.

  • Wat zijn de financiële gevolgen van de recente perikelen rond Dexia en de Gemeentelijke Holding voor de gemeente Nevele?
  • Welke invloed zullen deze gevolgen hebben op de budgetvoorstellen?
  • Wat is het standpunt en de houding van het college in dit verband?