Aanmoedigende woorden bij het begin van het nieuwe jaar …

Vooruit de jonge Vlaamse schaar,
vooruit door het beginnend jaar,
vooruit ! eenieder hou’ zich sterk !
Vooruit met ons misprezen werk,
vooruit tot spijt van die ‘t benijdt,
vooruit spijts laster en verwijt,
vooruit spijts onverschilligheid
en lafheid en kwaadwilligheid,
spijts ontrouw en spijts misverstand,
spijts vijand en spijts dwingeland,
Vooruit ! …

 

Albrecht Rodenbach (1856-1880)

 

Albrecht Rodenbach.jpg