Persmededeling n.a.v. een interview in “Taptoe / de Eeclonaar”

logo Vlaams Belang.jpeg

Het Vlaams Belang las vandaag met open mond het interview met burgemeester Johan Cornelis en schepen Hugo Verhaege dat verscheen in het huis-aan-huis-blad “Taptoe-De Eeclonaar”. Daarin halen beide mandatarissen zwaar uit naar een aantal partijen én collega’s-politici uit de gemeenteraad. Dit is niets meer of minder dan een politieke én persoonlijke afrekening in de media als gevolg van opgekropte frustratie. Dat blijkt duidelijk uit de onbeschaamd georchestreerde vraagstelling, waarbij onmiskenbaar gebruik gemaakt wordt van gegevens en feiten die enkel aan leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen bekend zijn (en zeker niet aan de vraagsteller!).

Ondanks het feit dat het Vlaams Belang in dit interview buiten schot blijft, tilt onze partij toch zwaar aan dit interview. Beide mandatarissen hekelen enerzijds de harde taal binnen de Nevelse gemeenteraad en het feit dat de Nevelse politiek een ronduit slecht imago heeft gecreëerd. Anderzijds schromen zij zich niet om zelf collega’s openbaar aan de schandpaal te nagelen. Daarbij vergeten zij voor de zoveelste keer dat zijzelf o.a. door hun overloperij zelf deel uitmaken van het probleem.

 

Het Vlaams Belang wil paal en perk stellen aan dergelijke nestbevuiling. De Nevelse bevolking heeft geen boodschap aan dergelijke welles-nietes-spelletjes. Daarom zal gemeenteraadslid Olaf Evrard over dit onderwerp in de eerstvolgende gemeenteraad tussenkomen. Daarbij zal de vraag gesteld worden of een dergelijke handelswijze niet het voorwerp moet vormen van een Deontologische Commissie. 

Olaf EVRARD, voorzitter Vlaams Belang afdeling Nevele

 

Voor het interview deze link aanklikken: http://www.taptoe.be/index.php?option=com_content&view=article&id=1472:burgemeester-cornelis-en-schepen-hugo-verhaege-eindelijk-spreken-ze&catid=47:redactioneel.

Het interview is geschreven door Piet De Baets en staat in huis-aan-huisblad “Taptoe/de Eeclonaar” van 07.02.2012