Mijn bijkomend agendapunt voor de Nevelse gemeenteraad van 27 maart 2012

Geachte heer Gemeentesecretaris
 
Op 25 januari 2011 stelde ik een schriftelijke vraag over SDNA, een kunstmatig DNA dat gebruikt wordt als preventief middel tegen inbraken (zie bijlage 1). Op 23 februari 2011 kreeg ik van het College van Burgemeester en Schepenen een “minimalistisch” antwoord dat inhield dat dit onderwerp best eens zou besproken worden binnen de LOWAZONE (zie bijlage 2).
 
Derhalve dien ik hierover een bijkomend agendapunt in voor de gemeenteraad van dinsdag 27 maart 2012 (zie bijlage 3).
 
Met vriendelijke groeten
 

Olaf Evrard

Gemeenteraadslid

 

20110125 schriftelijke vragen.docx (bijlage 1)

20110127 antwoorden op schriftelijke vragen.pdf (bijlage 2)

20120327 bijkomend agendapunt SDNA.docx (bijlage 3)