Schriftelijk antwoord van het College op mijn mondelinge vragen

Hierbij vindt u het antwoord van het College van Burgemeester en Schepenen op mijn mondelinge vragen in de gemeenteraad van 28 mei 2012. Deze mondelinge vragen konden niet ter zitting beantwoord worden daar de bevoegde schepen Hugo Verhaege verontschuldigd was op de betreffende gemeenteraad. De mondelinge vragen werden derhalve omgezet in schriftelijke vragen.

Voor het antwoord, gewoon de volgende link aanklikken:

20120625 antwoord op schriftelijke vragen.pdf