Uitreiking eredoctoraat van Ugent aan Sara Oldfield

Vrijdag was ik samen met collega-provincieraadslid Christian Bauwens aanwezig op de uitreiking van een eredoctoraat door de UGent aan Sara Oldfield.

Sara Oldfield werd in 1955 geboren in Chesterfield (Derbyshire, UK). Zij studeerde aan de University of London en behaalde er een ‘First Class Joint Honours Degree in Geography and Botany’. Ze startte haar loopbaan als zelfstandig beleidsadviseur gespecialiseerd in kwesties van behoud van biodiversiteit op een mondiale schaal.

Van mei 1995 tot juli 1998 was Sara Oldfield Senior Projects Officer bij het World Conservation Monitoring Centre (WCMC). Van augustus 1998 tot april 2005 was ze Global Programmes Director voor Fauna & Flora International (FFI). Sinds 2005 is zij werkzaam als secretaris-generaal van BGCI (Botanic Gardens Conservation International), een organisatie die de inspanningen wereldwijd coördineert i.v.m. bedreigde plantensoorten, ex-situ behoud en vermeerdering en in-situ reïntroductie. In de hoedanigheid van secretaris-generaal leidt ze de strategische ontwikkeling van de organisatie en de internationale programma’s die zich op wereldschaal situeren, waarbij de problematiek centraal staat van het behoud van plantendiversiteit, de opvoeding inzake milieuproblematiek en beleid inzake biodiversiteit. Haar belangrijkste wetenschappelijke bijdrage bestaat uit het opstellen van een wereldwijd overzicht van de conservatiestatus van boomsoorten.

Ugent, christian bauwens, olaf evrard, ugent, sara Oldfield

Ugent, christian bauwens, olaf evrard, ugent, sara Oldfield

Ugent, christian bauwens, olaf evrard, ugent, sara Oldfield

Ugent, christian bauwens, olaf evrard, ugent, sara Oldfield

Ugent, christian bauwens, olaf evrard, ugent, sara Oldfield