Schriftelijke vraag aan de Deputatie

Vraag gericht aan: de deputatie

Betreft: letselongevallen door overstekende dieren

Duiding provinciaal belang van de vraag:  

In Vlaanderen deden zich in de periode 2006-2010 door overstekende dieren 245 verkeersongevallen voor waarbij iemand gewond geraakte. De meeste ongevallen deden zich voor in Oost-Vlaanderen (65), gevolgd door West-Vlaanderen (61), Limburg (45), Antwerpen (42) en Vlaams-Brabant (32). Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Hilde Crevits op een schriftelijke vraag van Marleen Van Den Eynde (Vlaams Belang). “Ter hoogte van de gekende knelpunten wordt onderzocht welke maatregelen kunnen worden genomen. Om de verkeersveiligheid te verhogen kunnen op dergelijke plaatsen rasters worden geplaatst”, aldus Crevits. Dergelijke rasters werden reeds geplaatst in Limburg, Vlaams-Brabant en Antwerpen. Er wordt telkens ook onderzocht hoe voor deze dieren alternatieve verbindingsmogelijkheden kunnen worden voorzien.

Concrete vragen:

  • Heeft de Deputatie weet van bepaalde knelpunten op provinciale wegen (de provincie Oost-Vlaanderen scoort blijkbaar het hoogst op het vlak van dergelijke letselongevallen)?
  • Werden in het verleden alternatieve verbindingsmogelijkheden voor dieren onderzocht en/of voorzien?
  • Overweegt de Deputatie desgevallend de plaatsing van dergelijke rasters?

Voor het antwoord de volgende link aanklikken: 20130508 antwoord op schriftelijke vraag Letselongevallen door overstekende dieren.pdf