Persmededeling i.v.m. S.K. Nevele

 

logo echt.onafhankelijk.png

PERSMEDEDELING AFDELING NEVELE

SCHEPENCOLLEGE GEMEENTE NEVELE

SPEELT VREEMD SPELLETJE MET S.K.NEVELE

Voetbalclub S.K. Nevele kreeg deze zomer te horen dat het opstalrecht rond het gebruik van de terreinen aan Vaart Rechts na 27 jaar niet meer verlengd zou worden. De vereniging moest dit onverwacht en botweg vernemen via de raadsman van het gemeentebestuur. Deze beslissing is flagrant in strijd met een eerdere belofte van het vorige schepencollege. Na hevig protest van de voetbalvereniging wordt het gebruiksrecht nu toch verlengd tot … eind 2014 (dus slechts tot halverwege het voetbalseizoen 2014-2015). Vreemd daar de club eerder een subsidie van 180.000 € mocht ontvangen voor de renovatie van hun infrastructuur (kantine, kleedkamers, douches, sanitair). Het schepencollege zal daarna misschien de huur van jaar tot jaar verlengen …

De terreinproblemen van S.K. Nevele zijn hiermee allesbehalve van de baan. Een dergelijke handelswijze maakt het een sportclub quasi onmogelijk om een degelijk en toekomstgericht beleid uit te stippelen. Een voetbalvereniging moet immers steeds een paar jaar vooruit kunnen denken en werken (opmaken begroting en rekening, meerjarige overeenkomsten spelers, sponsors, brouwer, …).

Het lijkt alsof de gemeente wil aansturen op een gedwongen fusie tussen de Nevelse clubs S.K. Nevele, L.S. Merendree en V.V.E. Hansbeke. F.C. Poesele zou als enige voetbalclub de fusiedans ontspringen. Het is op zijn minst toch tegenstrijdig te noemen dat àlle voetbalverenigingen in de afgelopen jaren (en trouwens ook nog dit jaar) diverse subsidies mochten ontvangen voor de renovatie en/of instandhouding van hun respectieve infrastructuur. Misschien ligt aan de basis van deze hele heisa de discussie rond de huurproblematiek van het B-terrein van L.S. Merendree (aan de brug in Merendree) die niet opgelost raakt. Maar het kan toch niet zijn dat de ene voetbalclub mee moet opdraaien voor de huurproblemen van een andere voetbalclub?

Het Vlaams Belang is van oordeel dat deze hele discussie nu reeds lang genoeg aangesleept heeft. Het wordt hoog tijd dat het gemeentebestuur eens klare wijn schenkt en een aantal knopen radicaal durft door te hakken. Ofwel opteert men onvoorwaardelijk voor een gedwongen fusie van alle vier de voetbalploegen (met alle mogelijke sociale en sportieve gevolgen voor o.a. de jeugdwerkingen) via het schrappen van alle huur- en investeringssubsidies; ofwel behandelt men de vier verenigingen onvoorwaardelijk op gelijke voet op het vlak van infrastructuur. Punt en gedaan. De tijd van “pappen en nathouden” heeft reeds lang genoeg geduurd!

Olaf Evrard, Voorzitter Vlaams Belang, afdeling Nevele