Schriftelijke vraag aan de Deputatie over ‘valse ronselaars’ + het antwoord

Voor mijn schriftelijke vraag over “Valse ronselaars” aan de Deputatie de eerste link aanklikken, voor het antwoord de tweede link:

20130806 Vraag valse ronselaars.pdf

20130814 antwoord op sv over valse ronselaars.pdf