Zwaar incident in de Oost-Vlaamse provincieraad. Stemfraude bij N-VA.

Gisteren is er een zwaar incident geweest in de provincieraad van Oost-Vlaanderen. Voorzitter Marc De Buck stelde op een bepaald moment vast dat er gestemd werd door een N-VA-raadslid ondanks het feit dat betrokkene zich op dat moment niet in de zaal bevond. Daarop zei ondervoorzitter Henk Heyerick dat dit reeds viermaal gebeurd was. Blijkbaar stemde dus één van de buren-collega’s van betrokken raadslid in zijn plaats, telkens hij de zaal verliet. Voorzitter De Buck ‘was not amused’, liet dit noteren in het verslag en verklaarde dat dit incident verder op het Bureau zal besproken worden. Fractievoorzitter van de N-VA, Andries Gryffroy, excuseerde zich haastig in naam van zijn fractie en zei dat dergelijke feiten niet door de beugel kunnen. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd …