Schriftelijke vraag m.b.t. trein- en giframp te Wetteren

Op 10 oktober 2013 diende ik bij de deputatie en de gouverneur van Oost-Vlaanderen een schriftelijke vraag in m.b.t. de trein- en giframp te Wetteren.

Gouverneur Jan Briers heeft een aantal initiatieven genomen om duidelijkheid te bekomen voor de slachtoffers van de trein- en giframp te Wetteren. Ik citeer hier de twee belangrijkste: terugbetaling remgeld van de eerste bloedafnames en prefinanciering van de rechtstreekse kosten en uitgaven (mogelijke gevolgen van het ondertekenen van een kwijtschrift waardoor latere schadeclaims niet meer mogelijk zouden zijn). Wat is de stand van zaken.

De Deputatie stelde niet te kunnen antwoorden maar speelde de vraag wel door aan gouverneur Briers. Die formuleerde het antwoord als bijlage.

20131003 schriftelijke vraag giframp Wetteren.pdf

20131003 antwoord deputatie op schriftelijke vraag.pdf

20131003 brief gouverneur als antwoord op de schriftelijke vraag.pdf