VBJ: kort maar krachtig …

vandaag tolerant, morgen vreemde in eigen land.jpg