Recital “Paul Claus zingt Emiel Hullebroeck”

Net terug van het recital ,”Paul Claus zingt Emiel Hullebroeck”, de aansluitende receptie, de nasleep en de onvermijdelijke opkuis. Ruim 100 mensen kwamen uiteindelijk opdagen (waarvan maximum 20 uit Nevele en deelgemeenten) voor deze hoogstaande culturele voorstelling in het mooie historisch kader van de Hansbeekse kerk (die zich trouwens zeer goed leent voor dergelijke evenementen). Paul Claus is een schitterende bariton met heel wat ervaring en een mooie zegging en expressie. De jonge pianiste Ellen Lampo begeleidde hem feilloos op de vleugelpiano. Dichter Roni Ranke zorgde voor de passende bindteksten. Daarna werden de toehoorders vergast op een mooie en gevarieerde receptie met Oost-Vlaamse streekprodukten. Iedereen was dan ook zeer tevreden, de artiesten niet in het minst door het wel heel enthousiaste onthaal.

Ik wou dan ook de gemeente Nevele via de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid bedanken, alsook de provincie Oost-Vlaanderen via de Economische Raad Oost-Vlaanderen (EROV). Dat laatste was geen probleem want er waren een aantal provinciale mandatarissen aanwezig. Voor de gemeente Nevele was dit moeilijker: noch van de Cultuurraad, noch van de gemeente- of OCMW-raad was iemand komen opdagen. Nu, dat cultuur in Nevele altijd een heikel punt is geweest, is geen nieuws. Maar dat het intussen zo erg gesteld is met onze gemeentelijke politiekers, kwam toch hard aan … Misschien moet ik zelfs gewagen van een boycot? Nochtans was de organiserende vereniging VLAG (Vlaams Genootschap Nevele), een socio-culturele vereniging die opkomt voor de Vlaamse (volks)cultuur. Belangrijkste bewijs dat dit geen “politiek verdachte” activiteit was: de GRCN én de provincie Oost-Vlaanderen traden op als sponsor en het evenenement ging door in de Hansbeekse kerk na gunstig advies van de kerkfabriek. De gemeentelijke mandatarissen bleken dus niet eens geïnteresseerd te zijn in de activiteiten die ze zelf sponsoren!

Heel wat van de aanwezigen waren mensen die ik totaal niet kende. Zij kwamen o.a. Belsele-Waas, Laarne, Wenduine, Sint-Pieters-Leeuw, Zomergem, Gent, Gentbrugge, Drongen, Beveren … maar nauwelijks of niet uit Nevele en deelgemeenten zelf. Als organisators kregen we van iedereen bloemetjes toegeworpen voor onze vlekkeloze organisatie. De aanwezigen vroegen zich dan ook af waarom er geen lokale mensen opgedaagd waren. Bpost verdeelde een aankondiging in alle 4.800 brievenbussen van Nevele, elke mij bekende culturele vereniging van Nevele werd aangeschreven, er werden 1.000 flyers uitgedeeld, 200 persoonlijke uitnodigingen werden per brief verstuurd, de aankondiging stond in de gemeentelijke infokrant, honderden mensen werden via e-mail aangeschreven. Ook de kranten werden aangeschreven, maar weigerden of vonden het niet nodig hier iets over te brengen. Tja, het was dan ook geen bal van de burgemeester of decoratiefeest natuurlijk …

Eén van de aanwezigen sprak mij aan:” Mijnheer, wat een prachtig initiatief, al die mooie liederen van onze eigen grote Vlaamse toondichter Emiel Hullebroeck, zo professioneel vertolkt! En dat boven alle partijgrenzen heen. Ik ben toevallig lid van de N-VA. Zijn hier misschien ook Nevelse N-VA’ers aanwezig? Ik ben namelijk afkomstig van deelgemeente X, maar ben er al 32 jaar weg”. Ik antwoordde: “Mijnheer, ik ben opgetogen dat u dit een mooi initiatief mooi. Ik ben ook heel blij dat ik dit mede heb kunnen en mogen organiseren boven de partijgrenzen heen. Helaas moet ik u teleurstellen. Vandaag is hier geen enkele Nevelse N-VA’er aanwezig. Dat hoeft ook niet van mij, maar het zou wel een mooi gebaar geweest zijn, een teken toch van enige Vlaamsvoelendheid en interesse voor onze eigen Vlaamse volkscultuur. Andere volkeren hebben duidelijk heel wat meer respect voor hun eigen cultuur en liederenschat. Helaas mag ik zelden of nooit mandatarissen van de N-VA in het sociale leven van Nevele ontmoeten. Ook niet eldres en al zeker niet op specifieke Vlaamse activiteiten. En ik kan u verzekeren, ik kom zowat overal. Misschien nog wel eens op een gemeentelijke 11 juliviering, maar zelfs dat is voor een aantal onder hen al redelijk extreem, vrees ik. Ik betreur dat, want het Vlaamse huis heeft vele kamers. Wij hebben hier vandaag ruim 1.250 euro aan toegedragen, maar dat wisten wij op voorhand. Zelf met 200 toehoorders zouden we nog verlies geleden hebben. Maar dit heeft ons niet belet om dit in te richten. Als wij onze Vlaamse liederenschat zelf niet meer in ere houden, wie zal het na ons nog doen?”. De man werd er warempel een beetje verlegen van …

 

paul claus,ellen lampo,emiel hullebroeck,nevele