Een mondelinge vraag van mijzelf in de provincieraad

Ik stelde deze vraag op basis van artikels die in Knack, Humo en ’t Pallieterke verschenen zijn. 

Gedeputeerde Cocquyt antwoordde dat Oxfam-Solidariteit en Oxfam-Wereldwinkels gescheiden juridische entiteiten zijn en dat mijn vraag dus zonder voorwerp was. Bovendien richtte ik mijn vraag tot de verkeerde “overheid”. Als ik van oordeel was dat de betreffende persoon een (ex-)terrorist is, moest ik mij tot Justitie richten.

Riet Gillis (Groen) vond het schandalig dat ik betreffende persoon dierf te beschuldigen van terrorisme, terwijl onze partij in het verleden een veroordeling opliep voor inbreuken op de racismewet. Ik antwoordde haar dat er tenminste geen twijfel kon bestaan over onze banden met Oxfam.

20140312 mondelinge vraag Oxfam.pdf

20140325 artikel Oxfam – bron ’t Pallieterke.docx