Persmededeling rond losliggende of gebroken riooldeksels

cid:image001.jpg@01CEFB36.D4E73110

AFDELING NEVELE

 

PERSMEDEDELING

Vlaams Belang vraagt aandacht voor “kleine problemen” die de Nevelenaars irriteren

De laatste maanden werd ik door verschillende Nevelenaars aangesproken over een aantal zogenaamde “kleine problemen” die blijkbaar toch voor het nodige ongenoegen zorgen. Het gaat concreet om losliggende of gebroken riooldeksels die zich op de openbare weg bevinden. Telkens een voertuig over een dergelijk deksel rijdt, zorgt dit voor het nodige kabaal. Hoe zwaarder het voertuig, hoe groter de hinder. Zeker ‘s nachts is de hinder nog een stuk groter. Niet alleen de slaap van kinderen en oudere mensen, maar van alle omwonenden wordt zwaar verstoord. Het gaat specifiek om de riooldeksels in de Dreef te Merendree (ter hoogte van de huisnummers 8-10) en Hansbekedorp (ter hoogte van het huisnummer 17, midden in het zebrapad aan de school).

Deze problematiek werd blijkbaar al meerdere keren gesignaleerd aan het gemeentebestuur maar staat duidelijk niet hoog op het prioriteitenlijstje van het Nevelse College van Burgemeester en Schepenen. Nochtans vraagt dit slechts een kleine en allesbehalve dure inspanning om aan deze problematiek een oplossing te bieden.

Vlaams Belang afdeling Nevele betreurt dan ook dat het gemeentebestuur niet onmiddellijk ingrijpt wanneer dergelijke storende zaken gemeld worden.

 

Olaf Evrard

Voorzitter Vlaams Belang Nevele

Reibroekstraat 48

9850 Hansbeke

GSM 0475/73.02.45

Olaf.evrard@telenet.be

www.vlaamsbelangnevele.be