Kort en krachtig …

Bedel niet om je recht, ....jpg