Seminarie EROV

Op 12 september was ik samen met collega-provincieraadslid Christian Bauwens en zijn echtgenote en Gents gemeenteraadslid Wis Versyp aanwezig op een internationaal seminarie over streekproducten in Flanders Expo. Dit was een organisatie van EROV (Economische Raad Oost-Vlaanderen). Er waren gastsprekers Frankrijk, Nederland en uit eigen land. Aansluitend was er een netwerkmoment met jawel, Oost-Vlaamse streekproducten.

Wis, Christian en Olaf.jpg

Olaf, Christian en Wis.jpg