Voorstelling fotobiografie van Joris Van Severen (leider van de beweging Verdinaso)

Gisteren was ik aanwezig op de voorstelling van de fotobiografie van Joris Van Severen, leider van de beweging Verdinaso (Verbond van Dietse Nationaal-Solidaristen. Dit boek is van de hand van de onvolprezen Pieter Jan Verstraete (auteur van vele biografieën van prominente Vlaamse figuren) en Maurits Cailliau. Deze boekvoorstelling was het afsluitend onderdeel van een colloquium, georganiseerd door het “Studiecentrum Joris Van Severen”.. Dit colloquium vond plaats in “de Baliekouter” in zijn geboortedorp Wakken (waar zijn vader trouwens notaris en burgemeester was). In deze oude hoeve is ook een kleinschalig museum “Wakken herdenkt”, gewijd aan priester-schrijver Hugo Verriest, Verdinasoleider Joris Van Severen en schrijver André Demedts.

Joris Van Severen was een van de weinige echt charismatische voormannen die Vlaanderen gekend heeft. De eeuwige vraag is hoe de Vlaamse geschiedenis (inclusief de collaboratie) zou verlopen zijn indien hij niet zou vermoord zijn in 1940 in Abbeville door dronken Franse soldaten.

Het boek is werkelijk indrukwekkend. Bijna 700 foto’s, waarvan een groot deel niet eerder gepubliceerd, verhalen chronologisch het leven van deze Vlaamse voorman. Oorlogsvrijwilliger aan het IJzerfront (gedegradeerd als officier wegens zijn activiteiten binnen de Frontbeweging), parlementariër voor de Frontpartij gedurende 2 legislaturen. Daarna zette hij zich af tegen de parlementaire democratie zoals die toen gekend was. Hij wou niet langer deel uitmaken van een politieke partij. Daarom stichtte hij de beweging Verdinaso. Later evolueerden zijn denkbeelden waardoor hij binnen de Vlaams Beweging ook heel wat tegenstanders kende. Hij streefde immers niet langer naar Vlaamse onafhankelijkheid maar naar een historische vereniging van Nederland, België en Luxemburg.

WP_000838.jpg

WP_000836.jpg

WP_000853.jpg

WP_000841.jpg

WP_000842.jpg

WP_000843.jpg

WP_000844.jpg

WP_000845.jpg