Schriftelijke vraag aan gouverneur en deputatie

Mijn vraag betreft de uitbetaling aan de politiezones van de dotaties (2de schijf) die voortvloeien uit de meerinkomsten van het Verkeersveiligheidsfonds. Deze gelden zouden sedert 2008 nog steeds niet betaald zijn, ondanks het feit dat heel wat politiezones kampen met financiële problemen.

Voor de vraag te lezen, klik je gewoon de volgende link aan.

20141121 schriftelijke vraag uitbetaling dotatie (2de schijf Verkeersveiligheidsfonds).pdf