Persmededeling i.v.m. mijn mondelinge vraag in de provincieraad van 25/02

AFDELING NEVELE

 

Persmededeling: Minister Homans stelt vast dat de vzw Netwerk Meetjesland een onrechtmatig bestaan heeft

 

Beste

 

Minister Liesbeth Homans van Binnenlandse Zaken vernietigt de gemeenteraadsbesluiten van de gemeente Lovendegem die betrekking hebben op de “vzw Netwerk Meetjesland”. Deze vzw is de opvolger van de vzw Streekplatform+ Meetjesland. Het is duidelijk dat ook de gemeenteraadsbesluiten van de 13 andere deelnemende gemeenten die betrekking hebben op de oprichting van deze vzw, vernietigd zullen worden. Provincieraadslid Olaf Evrard zal dan ook in de provincieraadszitting van woensdag 25 februari de Deputatie ondervragen over de gevolgen van dit ministerieel besluit. De provincieraad van Oost-Vlaanderen maakt immers deel uit van deze vereniging via een stemgerechtigd lid in de Algemene Vergadering. Daarnaast verschaft de provincie  logistieke steun aan deze vzw via de terbeschikkingstelling van lokalen in het kasteeltje dat gelegen is in het Heldenpark in Eeklo.

 

Verdere info vind je in de bijlagen:

  1. Mondelinge vraag aan de gouverneur en de deputatie

  2. Ministerieel besluit betreffende de nietigverklaring van het gemeenteraadsbesluit Netwerk Meetjesland (gemeente Lovendegem)

 

Mvg

 

Olaf Evrard

Fractieleider Vlaams Belang Provincieraad Oost-Vlaanderen

Reibroekstraat 48

9850 Hansbeke

GSM 0475/73.02.45

Olaf.evrard@oost-vlaanderen.be