Persmededeling i.v.m. een straf verhaal

AFDELING NEVELE

 

Gemeente Nevele investeert 835.000 € in voetbalsites L.S. Merendree en K.C. Poesele en laat S.K. Nevele en V.V.E. Hansbeke stikken

 

Het Vlaams Belang neemt met ontsteltenis kennis van de beslissing van de gemeente Nevele om 835.000 € te investeren in de uitbouw van de voetbalsites Merendree en Poesele. Tegelijkertijd spreekt de zetelende meerderheid van CD&V, N-VA en sp.a het doodsvonnis uit over de voetbalverenigingen S.K. Nevele en V.V.E. Hansbeke.

 

Het voetbaldossier wordt alsmaar grotesker. De gemeente beweert met deze beslissing een besparing van 10.000 € te kunnen realiseren binnen … 27 jaar. Daarbij gaat men uit van het waanidee dat er in die 27 jaar geen onderhoudskosten zullen zijn aan beide sites. De rekenoefening van de gemeente Nevele is wel heel simplistisch.

 

Op een aantal belangrijke vragen wordt geen antwoord gegeven. Het gemeentebestuur houdt in deze de lippen stijf op elkaar.

 • Wat is de achterliggende reden van deze beslissing aangezien het duidelijk is dat het realiseren van besparingen een drogreden is?
 • Als men dan toch aanstuurt op een fusie, waarom dan geen fusie tot één ploeg?
 • Wat gebeurt er met de terreinen + de gerenoveerde infrastructuur in zowel Landegem als Nevele (beide terreinen zijn immers eigendom van de gemeente)?
 • Waarom investeert de gemeente dergelijke sommen in de infrastructuur van de site Merendree, wetende dat deze terreinen geen eigendom zijn van de gemeente? Bovendien is er maar een overeenkomst voor 27 jaar (waarbij elk jaar nog een forse huursom dient betaald te worden). Wat nadien? Waarom opteert men niet voor de site van S.K. Nevele (toch eigendom van de gemeente)?
 • Het gemeentebestuur wil S.K. Nevele naar Poesele en V.V.E. Hansbeke naar Merendree laten verhuizen om daar de infrastructuur te “delen”. Hoe ziet men dit juridisch en praktisch?
  • gebruik en onderhoud terreinen en kleedkamers
  • uitbating en beheer kantine
  • contracten brouwer, sponsors, verzekeraar
  • facturen gas, water, elektriciteit
  • de verantwoordelijkheden van de verschillende rechtspersonen

 

Veel vragen en weinig of geen antwoorden. Misschien moet men zich de vraag stellen of dit alles uiteindelijk niet te herleiden is tot een aantal politieke afrekeningen. Men heeft voortdurend de mond vol van begrippen zoals tradities, authenticiteit, sociaal weefsel, lokale verankering, opvang jeugd en dies meer. Helaas is daar in de Nevelse praktijk bitter weinig van te merken.

 

Olaf Evrard

Voorzitter Vlaams Belang, afdeling Nevele

Reibroekstraat 48

9850 Hansbeke

GSM 0475/73.02.45

Olaf.evrard@telenet.be

www.vlaamsbelangnevele.be