Dies Natalis Universiteit Gent

In 2015 is de Gentse universiteit 198 jaar oud. Op “Dies Natalis” (geboortedag) die dit jaar op 20 maart plaatsvond, reikte de UGent een eredoctoraat uit aan 5 vermaarde topwetenschappers. Beeldend kunstenares Berlinde De Bruyckere uit Gent ontving een institutioneel eredoctoraat.

De Universiteit Gent reikt eredoctoraten wegens wetenschappelijke verdiensten uit aan personen die blijk hebben gegeven van een grote verdienste in academisch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke of wetenschappelijke dienstverlening. Door een beurtrol konden dit jaar 5 faculteiten een eredoctor voordragen. Het institutionele eredoctoraat wordt voorgedragen door de rector.

Op Dies Natalis worden alle zogenaamde “gestelde lichamen” (politiek, gerecht, kerk, … ) uitgenodigd. Ook ik geniet “het privilege” om op de lijst van de genodigden te staan. Na de nodige “Pump and Circomstances” is er al even traditioneel een receptie in de prestigieuze universitaire Aula in de Volderstraat.

WP_000923.jpg

WP_000924.jpg