Voetbalsoap in Nevele …

De voetbalsoap in Nevele begint nu pas echt grotseske vormen aan te nemen. De dagvaarding van de gemeente Nevele jegens SK Nevele is blijkbaar zonder voorwerp. De oppositie is eens gaan spitten in de Nevelse gemeentelijke archieven en wat heeft men daar triomfantelijk opgedolven? Een gemeenteraadsbesluit dat dateert van 17 december 2002 en dat stelt dat de ploegen SK Nevele, LS Merendree en FC Poesele gratis mogen gebruik maken van de gemeentelijke infrastructuur. En dit zonder enige bijkomende voorwaarde of opzeggingstermijn. Niemand bleek tot nu toe nog op de hoogte te zijn van het bestaan van dit document. Nochtans zetelden in 2002 ook al een aantal mandatarissen (en niet van de minsten onder ons) die ook nu nog steeds “actief” zijn binnen de Nevelse gemeenteraad. Een hoogst ongelukkig incident op een hoogst ongelukkig moment, volgens een paar leden van het college.

Daarnaast dreigt ook de realisatie van de voetbalsite in Merendree serieuze vertraging op te lopen. De gemeente wil immers “slechts” 470.000 € investeren. De meerderheid werd niet echt vrolijk van de resultaten van de openbare aanbesteding: de goedkoopste inschrijver zat ruim 50.000 € boven dit geraamde bedrag. Tja, nu staat men voor een verscheurende keuze. Onderhandelen met het studiebureau en de aannemer en een aantal posten schrappen, waardoor we waarschijnlijk binnen een paar jaar opnieuw geconfronteerd worden met bijkomende kosten en werken (ik verwijs hier naar de dossiers van de bibliotheek en het foyer in Landegem). Men kan natuurlijk ook een nieuwe prijsvraag uitschrijven. Maar ook daar loopt men uiteindelijk het risico dat de prijs nog steeds te hoog zal liggen. Het is nu al klaar en duidelijk. Het zal nog een paar jaartjes duren alvorens het project op de privé-terreinen aan Merendree-brug gerealiseerd zal zijn. Intussen zit men natuurlijk nog verveeld met VVE Hansbeke, dat sympathieke clubje uit het geboortedorp van onze burgemeester. Zolang de site in Merendree niet gerealiseerd is, kan men natuurlijk VVE Hansbeke niet vragen (of desnoods dwingen) om naar ginds te verhuizen. Een compromis dan maar: VVE Hansbeke wordt nog vijf jaar betoelaagd en daarna wordt de gemeentelijke geldkraan (in het geval van VVE Hansbeke betreft het echter maar een klein geldkraantje met een zeer miezerig geldstraaltje) dichtgedraaid. Binnen 5 jaar kunnen we natuurlijk een nieuwe meerderheid hebben die alles opnieuw terugschroeft. In 2018 zijn er immers gemeenteraadsverkiezingen. Maar dit is niet meer dan een klein maar pittig detail, een futiele voetnoot in dit verhaal. Nu hoor ik de lezers natuurlijk denken: hoe zit het nu in feite met de ingrijpende besparingen die dit project over de eerstkomende 30 jaar zal opleveren? Dat was toch immers het enige en zaligmakende argument? Veel rekenwerk moeten we daar niet aan vuilmaken. Niets, nul, nada, rien de knots, nougatbollen (voor de Antwerpenaars onder mijn gewaardeerde lezers). Integendeel, deze bijna frivool onnadenkende en halstarrige meerderheid gaat de Nevelse burgers nog heel wat meer op stang (en op kosten) jagen.

FC Poesele zit momenteel op rozen. Deze ploeg scheert sportief hoge toppen. Ze zijn al verzekerd van de deelname aan de eindronde in 3de Provinciale. Dus volgend jaar misschien naar 2de Provinciale? Ook de 370.000 € voor het kunstgrasplein lijken al een zekerheid. Maar wat als LS Merendree nu eens naar 3de Provinciale zou zakken (die kans is helaas nog altijd reeël)? Wat als FC Poesele en ook SK Nevele (is quasi zeker van deelname aan de eindronde) naar 2de Provinciale zouden stijgen? Dan zou het sportieve zwaartepunt binnen onze gemeente zich wel eens kunnen verleggen. Intussen is er ook nog steeds geen antwoord gekomen op de vraag wat er in voorkomend geval met de voetbalpleinen van SK Nevele (gemeentelijke eigendom) en LS Merendree (het A-terrein werd destijds onteigend wegens openbaar nut, men kan de gronden nu toch moeilijk gaan verkavelen voor woningbouw) zal moeten gebeuren? Kortom, het kluwen wordt steeds meer ingewikkeld, om niet te zeggen uitzichtloos. En intussen draait de burger op voor de kosten: de gemeente heeft immers ook nog eens een advocaat moeten aanstellen om SK Nevele te dagvaarden. Een nutteloos, uiteindelijk zelfs roekeloos geding …

Collectief geheugenverlies is blijkbaar een snel om zich heen grijpend fenomeen in de Nevelse politiek aan het worden. Ik verwijs hier node naar de factuur van 300.000 € voor de herstelling van de riolering in de Hansbeekse Dorpsstraat. De werken dateren van 1972 of 1973. De factuur werd al dan niet bewust genegeerd door de opeenvolgende meerderheden (met de CD&V als enige constante politieke factor) gedurende ruim 40 jaar en intussen aangedikt tot een gezonde 803.000 €. De burgemeester is in beroep gegaan (wat volgens mij alleen dient om enige tijd te kopen). Hij stuurt aan op een dading (dit is een soort minnelijke schikking) van afgerond 500.000 € (uiteraard door jullie allen op te hoesten). Volgens mij heeft dit bitter weinig zin want er bestaat in dit dossier een vonnis, een gerechtelijke uitspraak. Ik zie dan ook niet in waarom AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) met minder dan 803.000 € zou genoegen nemen. Maar goed, hoop doet leven …

Als de brandweerzone de intussen werelberoemde brandladderwagen nu ook nog eens weigert over te nemen voor de som van 650.000 €, bent u als kiezer voor één en dezelfde stem in drie verschillende dossiers spreekwoordelijk genaaid. Nu, er valt ook nog wel eens goed nieuws te rapen. Nevele beschikt immers nog steeds over een ambulance ofte ziekenwagen. Ook die wil de nieuwe brandweerzone niet overnemen. Maar gelukkig heeft het college na uitgebreide nachtelijke denkmarathons een passende oplossing gevonden: telkens er een wielerkoers georganiseerd wordt, mogen de inrichters deze ziekenwagen lenen. Als dat nu geen mooi gebaar is, weet ik het ook niet meer. Ik weet dan ook zeker dat wij de enige gemeente zijn die daarmee kunnen uitpakken. Wedden dat al de omliggende gemeenten nu al jaloers op ons zijn … ?