PERSMEDEDELING VLAAMS BELANG AFDELING NEVELE

logo echt.onafhankelijk.png

 

 

 

 

 

 

 

 

VLAAMS BELANG AFDELING NEVELE 

 

PERSMEDEDELING:

VOORTDURENDE ELEKTRICITEITSPANNES IN MERENDREESTRAAT (HANSBEKE)

De werken aan de (ver)nieuwde Merendreestraat in het kader van de aanleg van het 3de en 4de spoor in Hansbeke zijn al enige tijd aan de gang. Het is een heel ingrijpend project en wij hebben alle begrip voor de niet altijd eenvoudige omstandigheden waarin moet gewerkt worden.

Maar AWV, Infrabel, Eandis en de respectieve onderaannemers maken het de overblijvende bewoners allesbehalve makkelijk. Om de haverklap zijn er al dan niet aangekondigde stroomonderbrekingen: soms korte maar regelmatig ook urenlange. Punt is dat de bewoners daar niet altijd tijdig van op de hoogte (kunnen) gesteld worden omdat het vaak gaat om onvoorziene breuken van o.a de elektriciteitsleidingen. Blijkbaar is het voor de mensen die daar aan het werk zijn niet altijd eenvoudig om bepaalde elektriciteits- en andere leidingen te traceren en/of te herkennen want schier dagelijks worden deze stuk gereden door de zware rollende materieel dat bij de werken ingezet wordt. Daarbij is het al tot hoog oplopende discussies gekomen tussen sommige bewoners die hun geduld stilaan dreigen te verliezen en werklui en/of conducteurs. De verschillende besturen en firma’s die daar aan het werk zijn, schuiven dan nog eens de hete aardappel naar elkaar door waardoor de chaos alleen maar groter wordt.

Het Vlaams Belang vraagt dan ook dat het gemeentebestuur van Nevele op regelmatige basis overleg pleegt met de verschillende aannemers en met de bewoners, deze laatsten tijdig inlicht over de verschillende fasen in het project en er tevens op toeziet dat er zo weinig mogelijk hinder is voor de bewoners van de Merendreestraat. Het is toch niet te vatten dat het gemeentebestuur in dit digitale tijdperk blijkbaar nog steeds niet weet waar bepaalde leidingen over haar grondgebied lopen.  

Olaf Evrard

Fractievoorzitter Vlaams Belang Provincie Oost-Vlaanderen

Voorzitter Vlaams Belang afdeling Nevele