Ontvangst van een delegatie van de provincie Henegouwen door de provincie Oost-Vlaanderen

Dinsdag 19 mei ontving het Bureau (de voorzitter, de ondervoorzitters en de fractieleiders van de verschillende partijen die vertegenwoordigd zijn in de provincieraad) van de provincieraad van Oost-Vlaanderen het Bureau van de Waalse provincie Henegouwen. Het werd een leerrijke dag …

Op een bepaald ogenblik ging het over tewerkstelling in de Openbare Sector. De provincie Oost-Vlaanderen telt momenteel 1.000 personeelsleden (zonder het onderwijzend personeel) voor ongeveer 1.300.000 Oost-Vlamingen. De provincie Henegouwen telt 1.000.000 inwoners en heeft niet minder dan … 5.000 personeelsleden in dienst (zonder het onderwijzend personeel). Als u zich soms moest afvragen waarom Wallonnië nood heeft aan de Vlaamse miljardentransfers …

WP_000999.jpg

WP_001000.jpg