Opmerkelijk artikel in HLN van vandaag

N-VA geeft eigen meerderheid “zes op tien”

Halfweg de legislatuur maakt N-VA Nevele haar balans op. De meerderheidspartij is ‘gematigd tevreden’. “Ik geef ons als bestuur zes op tien”, zegt voorzitter Freddy Bertin.

Dat N-VA als onderdeel van de meerderheid diezelfde coalitie evalueert, is opmerkelijk. “We hebben meermaals een evaluatie gevraagd, zonder resultaat”, zegt voorzitter en gemeenteraadslid Freddy Bertin, die samen met zijn partijgenoten de analyse maakte. “Ik geef ons zes op tien. Ik ben gematigd tevreden.” De partij – in 2012 als nieuweling in het bestuur – riep een nieuw gemeentehuis uit tot prioriteit. “Twee locaties zijn nog mogelijk: de oude brandweerkazerne en de oude vleugel van het OCMW-rusthuis.” Het huidige gemeentehuis verbouwen zou te duur zijn. “Om de nieuwbouw te financieren kan het gemeentehuis beter verkocht worden, samen met de buitenschoolse opvang”, redeneert de partij. N-VA verwijst verder naar ‘positieve resultaten’ als de nieuwe sporthal, de foyer aan De Klaproos en het geboortebos. Minder tevreden is de partij over de saga rond de ladderwagen van de brandweer. “En over de ambulance die niet is overgenomen door de zone. Die inzetten voor dringend ziekenvervoer? Dat is onze taak niet. We blijven in deze coalitie, op voorwaarde dat het beleid wordt uitgevoerd in een betere samenwerking. De coalitiepartners mogen meer loyauteit tonen. De burgemeester moet een coach zijn, en minder voor eigen succes gaan. We stellen vast dat de afspraken over externe communicatie niet altijd gevolgd worden omdat men zich wil profileren, en dat stoort.” (GRG)

Toch wel een opmerkelijk interview met Freddy Bertin (gemeenteraadslid en lokaal voorzitter van de N-VA) in HLN van vandaag (al eerder verschenen in Het Nieuwsblad), o.a. over de rol van burgemeester Johan Cornelis die nogal vaak op een eigengereide manier voor eigen succes blijkt te gaan. Zeker na de herhaalde uitspraken van deze laatste dat hij toch zo blij is kapitein te mogen (!) zijn van een zeer goed samenwerkende coalitie. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 werd de sp.a immers mee in het bad getrokken door nieuwkomer N-VA. Zij hadden schrik dat de N-VA in een coalitie met alleen maar de CD&V overvleugeld zou worden door deze partij. De N-VA dacht sterker te staan tegenover de CD&V door een derde partner op te nemen in de meerderheid. Maar helaas, zij dwaalden. Ze hebben immers een Paard van Troje binnengehaald. De realiteit is dat de CD&V en de sp.a (met als respectieve protagonisten burgemeester Johan Cornelis en 1ste schepen Mia Pynaert) de handen in elkaar geslagen hebben om de impact van de N-VA zo minimaal mogelijk te houden, vooral voor wat betreft de werking van de gemeenteraad. De N-VA behaalde vier zetels, de sp.a slechts drie. Toch werd Mia Pynaert aangesteld tot 1ste schepen en Hilde Langeraert tot voorzitter van de gemeenteraad. Het berouw komt dus na de zonde …

De waarheid is dat de samenwerking allesbehalve vlotjes verloopt en de N-VA regelmatig in het zand moet bijten. Denk maar aan het dossier van de nieuwe ladderwagen en de nieuwe ziekenwagen van de brandweer. Er wordt in het artikel wel verwezen naar de realisatie van de nieuwe sporthal (het is nog wachten op de reacties van de sportclubs nu blijkt dat Farys zelf de uitbating van de kantine op zich zal nemen) en de foyer aan de Klaproos maar dat zijn projecten die nog door de vorige coalitie op stapel werden gezet. Wat rest er dan nog? Het geboortebos, de zwaar gecontesteerde invoering van de blauwe zone in de dorpscentra van Landegem, Nevele, Hansbeke en Merendree, de teloorgang van de horeca en de winkels in de dorpskernen, de lokale mobiliteit (allemaal bevoegdheden van de in het openbare leven quasi onzichtbare schepen Clarebout van de N-VA). Inderdaad een mager beestje na drie jaar besturen. Ook vreemd dat er zedig gezwegen wordt over het heikele voetbaldossier (370.000 euro voor FC Poesele voor de realisatie van een kunstgrasplein en parking) en 470.000 euro voor LS Merendree voor de uitbouw van de voetbalsite aan Merendreebrug, de soap rond de al dan niet verlenging van de huur van de terreinen die door SK Nevele gebruikt worden, de dreigende financiële drooglegging van VVE Hansbeke). Ook de reeds jaren ergens rondslingerende factuur voor de aanleg van de riolering in Hansbekedorp in 1973 wordt wijselijk nergens vermeld. Toch zou het gaan om een bedrag van niet minder dan 800.000 euro, verwijlintresten inbegrepen.

Nu wil de meerderheid in deze economisch troebele tijden een nieuw gemeentehuis. Het is te zeggen, de blauwdrukken moeten klaar zijn tegen het einde van deze legislatuur. De volgende coalitie zal dus mogen opdraaien voor de financiering ervan. Nochtans stipuleert het Gemeentedecreet uitdrukkelijk dat de zetelende coalitie de nieuwe coalitie budgettair niet mag belasten door dergelijke financieel zwaarwegende nieuwe initiatieven op stapel te zetten. De Buitenschoolse Kinderopvang zou trouwens in dat nieuwe gemeentehuis geïntegreerd worden. Eerst heeft men vele, vele tienduizenden euro’s geïnvesteerd in de kinderopvang in de vroegere dekenij (Cyriel Buyssestraat) en het oude rijkswachtgebouw (Kloosterlaan) om deze finaal … te koop aan te bieden.

De N-VA heeft wel een stempel kunnen drukken op het OCMW, al was de realisatie van het nieuwe rusthuis eveneens een project van de vorige coalitie. Toegegeven, de tekorten en de gemeentelijke bijdragen werden door voorzitter Jan Pauwels fors ingeperkt. Maar naar verluidt gebeurde dat op een manier die de sfeer bij het personeel helemaal niet ten goede gekomen is. Hoe dan ook, op termijn worden het gemeente- en OCMW-bestuur toch samengevoegd (een beslissing van de Vlaamse regering onder impuls van minister Liesbeth Homans van de N-VA).

De aanpassing van het Gemeentelijk Stuctuurplan neemt de allures aan van een “never-ending story”. Er wordt al jaren over gedebatteerd, maar een beslissing is nog steeds niet aan de orde. Hetzelfde geldt voor de omleidingsweg die na de realisatie van het lokaal bedrijventerrein het zware verkeer uit de Nevelse dorpskern moest weren. En nu wil men een tweede bedrijventerrein langs de Vaart (richting Drongen). Hopelijk wordt dit dossier een stuk beter voorbereid.

Voorzitter van de N-VA Freddy Bertin is gematigd tevreden en geeft de huidige coalitie 6 op 10. Persoonlijk ben ik helemaal niet tevreden en ik dacht eerder aan een 4 op 10. En ik ben blijkbaar niet de enige, aan het gemor van een lokale N-VA’ers in de coulissen te horen. Wordt ongetwijfeld vervolgd Knipogen.