Gastvrij maar niet gek !

20151021 Tom Van Grieken - Gastvrij maar niet gek!.jpg

Campagne ‘Vluchtelingenwerk Vlaanderen’

compleet naast de kwestie

Vlaams Belang lanceert antwoord: “Gastvrij, maar niet gek”

Het Vlaams Belang heeft kennis genomen van de nieuwe campagne van ‘Vluchtelingenwerk Vlaanderen’ voor een ‘gastvrije gemeente’. Indien het de bedoeling is aan te tonen dat Vlaanderen gastvrij is, zoals ‘Vluchtelingenwerk Vlaanderen’ beweert, is deze campagne compleet overbodig. De Vlamingen staan immers wereldwijd bekend als een gastvrij volk, wat in elk opinieonderzoek telkens opnieuw wordt bevestigd. Dergelijke onderzoeken tonen echter evenzeer aan dat de Vlamingen passen wanneer het begrip ‘gastvrijheid’ een synoniem wordt voor open grenzen. “Wie gastvrij wil zijn, heeft een deur nodig. En alleen wie zijn deur desgewenst kan sluiten, blijft baas in eigen huis”, stelt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken in een reactie.

Het is bovendien zeer de vraag of diegenen die vandaag de ongeziene instroom vanuit alle continenten bejubelen, morgen bereid zullen zijn op te draaien voor de enorme kosten én problemen die deze volksverhuizing met zich meebrengt. Hoe men het ook draait of keert: de prijs van de massa-immigratie moet uiteindelijk worden betaald. Het gaat in dit verband heus niet alleen over de opvang van asielzoekers en de kosten die daarmee verbonden zijn. Na de opvang begint het namelijk pas goed, want na ‘Bed, Bad, Brood’ volgen woning, onderwijs, leefloon en kindergeld. Om over de bijkomende hypotheek op het reeds mank lopende integratieproces en toenemende samenlevingsproblemen nog maar te zwijgen.

“Vlaanderen is gastvrij, maar niet gek”, besluit Van Grieken. Onder dit motto lanceert het Vlaams Belang vandaag dan ook een nieuwe website: www.gastvrijmaarnietgek.be. Op deze manier wil onze partij de bevolking correct informeren over feiten en cijfers die in het immigratie- en asieldebat maar al te dikwijls worden verzwegen.

Bob De Brabandere
Secretaris        

Klik hier voor de bijlage.