Mondelinge vragen aan de Deputatie in de provincieraad van 18/011

Hierbij mijn mondelinge vragen en het zeer beknopte antwoord.

20151023 mondelinge vraag Olaf over Windplan.pdf

  • Gedeputeerde Geert Versnick: Er zijn weliswaar contacten tussen het kabinet Schauvliege en de provinciale administratie, maar er is geen concreet nieuws. Binnenkort zou het plan “Fastlane” van de minister voorgesteld worden. Maar zelfs de deputatie heeft het tot op heden nog niet kunnen inzien. De mogelijke inplanting van windturbines langs de E40 Aalst – Aalter is dan ook nog steeds onduidelijk.

20151112 mondelinge vraag Olaf over erkenning 50 moskeeën.pdf

  • Gedeputeerde Jozef Dauwe: Momenteel zijn er al 28 moskeeën in Vlaanderen erkend. De Moslimexecutieve heeft nu een lijst van 49 moskeeën die een erkenning vragen, ingediend bij minister Homans. Dit betekent dat het aantal erkende moskeeën kan verdrievoudigen. Zij werden bij het opstellen van de aanvraagformulieren logistiek ondersteund door de diensten van minister Homans. De aanvragen moeten nog een heel traject doorlopen ( o.a. de staatsveiligheid, de politie van de betreffende steden en gemeenten en tenslotte de minister moeten adviezen geven) waardoor het pas in 2017 helemaal duidelijk zal worden hoeveel bijkomende moskeeën erkend zullen worden. Dit impliceert uiteraard zware bijkomende budgettaire inspanningen voor de provincie Oost-Vlaanderen vanaf 2017 of 2018, aangezien er 8 of 9 aanvragen tot erkenning waren van moskeeën in Oost-Vlaanderen. De provincies moeten immers opdraaien voor de werkingskosten van deze moskeeën.