Beroering in de provincieraad …

Na de officiële opening van de Provincieraad, werd de zitting onmiddellijk geschorst voor een conclaaf met de voorzitter en de fractieleiders. Nog nooit gezien, consternatie alom.

Gouverneur Jan Briers had dinsdag in een radio-interview te kennen gegeven dat de provincieraad wat hem betreft gerust mocht opgedoekt worden en vervangen worden door een College van Oost-Vlaamse Burgemeesters en Schepenen.

En dat was in het verkeerde keelgat geschoten van de meerderheidspartijen CD&V, Open VLD en sp.a. Pleiten voor de opheffing van bepaalde postjes. Dat doe je toch niet? Zij wilden daarom een motie indienen waarin stond dat een niet-verkozen gouverneur zich moest onthouden van politieke uitspraken m.b.t. de afschaffing van de provincies.

Onze fractie ging deels akkoord, maar was van oordeel dat een niet verkozen gouverneur zich moet onthouden van politieke uitspraken tout-court. Bovendien zou een College van Burgemeester en Schepenen impliceren dat er geen sprake meer zou zijn van enige oppositie! De meerderheidspartijen en Groen gingen akkoord met onze aanpassing. 

Dit sloot naadloos aan bij mijn schriftelijke vraag die ik toevallig op maandag had ingediend over hetzelfde probleem (met name dat de gouverneur zich moet onthouden van politieke uitspraken), maar in een andere context. (het Gentse Circulatieplan).

20170320 SV Olaf Evrard aanwezigheid van gouverneur Briers op betoging t.v.v. het Gentse Circulatieplan.docx

Vreemd genoeg onthield één lid van Groen zich, alsook de voltallige fractie van de N-VA! Tja, zij hebben immers deze zogezegd partijloze gouverneur voorgedragen, maar het zijn nu hun eigen vlooien die hen bijten. In Gent ronselt de N-VA handtekeningen voor een referendum over (tegen) het Circulatieplan, en “hun” gouverneur laat zich in het VRT-nieuws zeer positief uit over ditzelfde Circulatieplan. Benieuwd wat de gouverneur op mijn schriftelijke vraag ter zake zal antwoorden …