Provincieraad, deel 2

Ik heb dan toch nog een mondelinge vraag ingediend voor de deputatie over de criteria waaraan lokale geloofsgemeenschappen (veelal, maar niet enkel moskeeën) moeten voldoen om gesubsidieerd te worden door de provincies. Vlaams minister van Binnenlandse Zaken Homans wil haar beslissing om mogelijk 20 moskeeën te erkennen, blijkbaar over de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van oktober 2018 tillen.

20170911 Criteria lokale geloofsgemeenschappen.pdf

20170911 Criteria lokale geloofsgemeenschappen – Laatste ontwikkelingen.docx