Debat over de fusies van gemeenten in het Meetjesland

Gisteren vertegenwoordigde ik het Vlaams Belang in een debat over de fusies in het Meetjesland. Dit was een organisatie van de Lions Club Meetjesland Eeklo. Waren o.a. aanwezig: Matthias Diependaele (fractieleider Vlaams parlement, N-VA), Koen Loete (burgemeester Eeklo, CD&V), Kurt De Loor (Vlaams parlementslid, sp.a), Egbert Lachaert (kamerlid, Open VLD), Peter Cousaert (regiovoorzitter Groen) en ikzelf (regiovoorzitter Vlaams Belang en provincieraadslid). Moderator was Johny Vansevenant (VRT-journalist).

In feite waren Koen Loete en ikzelf als enigen zeer vertrouwd met het Meetjesland. Bovendien betrof het een materie waar ik zeer vertrouwd mee ben. Een paar opmerkelijke vaststellingen:

in alle fusies in het Meetjesland gaat het om gemeentebesturen waarin de CD&V de grootste/meest belangrijke partij is; ze willen hun positie als grootste lokale partij zeker niet verliezen aan de N-VA

behalve de N-VA wil geen enkele partij in de toekomst een fusie opleggen

een fusie kost in de eerste jaren heel wat geld (implementatie, personeel, gelijkschakelen belastingen, …) en dit wordt meestal zwaar onderschat

het is in die optiek dan ook niet aangewezen om in eerste instantie onmiddellijk van start te gaan met forse belastingverlagingen

6 van de 7 fusiegemeenten in Vlaanderen (tot op heden zijn dat er 4 in Oost-Vlaanderen, 1 in Antwerpen en 2 in Limburg) worden begeleid door een extern bureau, met name Idea Consult; enkel de fusiegemeente Deinze vond dit niet nodig …

geen enkele van de aanwezige politici was van oordeel dat de fusies in het Meetjesland om de juiste redenen zijn gebeurd (!) – in alle betreffende fusiegemeenten ging het eerder om de carrièreplanning van bepaalde lokale politici dan om de versterking van de draagkracht van de gemeentebesturen … , in het Meetjesland is er eerder sprake van een kettingreactie op de fusie Aalter-Knesselare en in sommige gevallen regelrecht paniekvoetbal

alle aanwezige politici waren van oordeel dat er veel meer participatie moet zijn van de betrokken burgers en dat er duidelijke antwoorden moeten komen op de gestelde vragen (men gaat eerst een fusie aan en dan pas begint het studiewerk)

in een ideale wereld wordt er enkel gefusioneerd tussen gelijkwaardige partners (inwonersaantallen, financiële draagkracht, … ) – bovendien gaat er jaren van overleg en studie aan een ernstige fusie vooraf (zo gaat het althans in Nederland) …

IMG_20171106_193205.jpg