Initiatieven provincieraad

Hierbij de initiatieven die ik indiende voor de provincieraad van 31 januari: twee mondelinge en één schriftelijke vraag:

20171219 mondelinge vraag Olaf Evrard over financiële steun aan dierenasielen.pdf

Antwoord van gedeputeerde Vercaemer:

De provincie ontvangt weinig tot geen vragen voor financiële steun van de verschillende dierenasielen die actief zijn in de provincie Oost-Vlaanderen (en dat zijn er blijkbaar heel wat). Meestal beschikken deze verenigingen over de nodige geldschieters en/of min of meer gestructureerde sponsoring. Als gevolg hiervan hebben zij voor het overgrote deel een voldoende gespijsde kas.

20171219 mondelinge vraag Olaf Evrard over vzw De Sloep.pdf

20171219 nieuwsbrief De Sloep.docx

Antwoord gedeputeerde Cocquyt:

Altijd dezelfde mantra, altijd dezelfde blabla. ‘De Sloep’ wordt via verschillende politieke geledingen gesubsidieerd (stad Gent, Vlaams Gewest, Provincie Oost-Vlaanderen). En natuurlijk zijn dat allemaal zeer brave progressieve (lees linkse) meisjes en jongens die natuurlijk niets verkeerd doen en uiteraard geen politieke bindingen hebben …  Waar hebben we dat nog gehoord?

20180117 schriftelijke vraag Olaf Evrard over subsidiëring van islamitische geloofsgemeenschappen.pdf

De provincie heeft 30 dagen de tijd om schriftelijk antwoord te geven.