Antwoord op mijn schriftelijke vraag over de islamitische geloofsgemeenschappen

Intussen ontving ik van de deputatie het schriftelijke antwoord op mijn schriftelijke vraag over de subsidies die de islamitische geloofsgemeenschappen in 2017 ontvingen.

20180117 schriftelijke vraag Olaf Evrard over subsidiëring van islamitische geloofsgemeenschappen.pdf

20180208 antwoord op SV over subsidiëring islamitische geloofdgemeenschappen.pdf