Uit ‘Het Nieuwsblad’ – ‘De Gentenaar’ van 22 september

De woelige jaren in Oost-Vlaanderen zijn nog niet voorbij (Het Nieuwsblad 22/09/18)

In Oost-Vlaanderen ging het provinciale niveau de voorbije jaren gebukt onder een vastgoedschandaal. Gouverneur Jan Briers maakte wel een goede beurt. Ondanks een afslanking beheert de Provincie nog steeds tientallen miljoenen euro’s.

bert staes

Woelige jaren in Oost-Vlaanderen zijn nog niet voorbij

In Oost-Vlaanderen ging het provinciale niveau de voorbije jaren gebukt onder een vastgoedschandaal. Gouverneur Jan Briers maakte wel een goede beurt. Ondanks een afslanking beheert de Provincie nog steeds tientallen miljoenen euro’s.

In Oost-Vlaanderen speelt de Provincie nog steeds een belangrijke rol. Ze bestuurt voor anderhalf miljoen Oost-Vlamingen en had vorig jaar een exploitatiebudget van 236 miljoen euro. Het grootste deel van de inkomsten komt uit de provinciale belasting op personen en bedrijven, vorig jaar goed voor 148 miljoen euro.

Zestig procent daarvan was voor personeel. De Provincie stelt meer dan duizend mensen tewerk. Met de rest van het budget ondersteunt ze honderden organisaties in de sectoren cultuur, onderwijs, sport en recreatie en leefmilieu.

Er werd in 2017 voor 35 miljoen euro verdeeld aan subsidies. Zo investeerde Oost-Vlaanderen 7 miljoen euro in mobiliteit, vooral in nieuwe fietspaden. 13 miljoen euro ging naar de nieuwe zeesluis in Terneuzen. Die moet de toekomst van de haven van Gent verzekeren, met 60.000 arbeidsplaatsen dé economische motor van Oost-Vlaanderen.

Reizen naar Thailand

Jan Briers gouverneur oost-vlaanderen

“De Provincie staat veel dichter bij de gemeentebesturen dan de Vlaamse en de federale overheid”

De domeinen Puyenbroeck, De Brielmeersen, Het Leen, De Gavers en De Ster waren samen goed voor 13 miljoen euro ging naar de nieuwe zeesluis in Terneuzen. Die moet de toekomst van de haven van Gent verzekeren, met 60.000 arbeidsplaatsen dé economische motor van Oost-Vlaanderen.

Honderden organisaties, van carnavalsgroepen tot erfgoed-vzw’s en grote instellingen, krijgen broodnodige subsidies. Ook meer dan honderd ngo’s, kleinere en grotere die vooral in Afrika actief zijn, en tal van sportclubs zijn afhankelijk van de Provincie.

Dat goede werk stond deze legislatuur echter in de schaduw van de heisa rond gedeputeerde Geert Versnick. Die werd gelinkt aan de gevallen Optima-topman Jeroen Piqueur en liet een feest sponsoren door bouwpromotoren. Enkele omstreden Thailandreizen deden de Open VLD’er uiteindelijk de das om, waarna hij werd vervangen door Martine Verhoeve uit Mariakerke.

Vorige week kwam ook een bezwarende doorlichting van Audit Vlaanderen boven water, waarin alle bouwdossiers bij de Provincie werden onderzocht. De audit, onthuld door de onderzoekswebsite Apache, toonde geen bewijzen van belangenvermenging maar plaatst wel grote vraagtekens bij het beleid. Zo is Oost-Vlaanderen de enige Vlaamse provincie waarvoor de Raad voor Vergunningsbetwistingen meer besluiten wél dan niet vernietigt. Bovendien is het vaak de overheid zelf, in casu het Departement Omgeving, die het niet eens is met beslissingen die Oost-Vlaanderen neemt.

Symbool voor de omstreden bouwpolitiek is de vastgoedcarrousel die werd opgezet met de provinciale eigendommen in Gent. De Provincie wil al haar diensten samenbrengen in de Leopoldskazerne, een voormalige legerkazerne. Daarvoor worden alle andere gebouwen in Gent verkocht. Met die operatie is meer dan 50 miljoen euro gemoeid. Het provinciebestuur houdt vol dat het een budgettaire nuloperatie wordt, maar oppositiepartijen in de provincieraad zetten de beslissing al meermaals weg als slecht bestuur.

De woelige tijd is in Oost-Vlaanderen nog niet voorbij. Gouverneur Jan Briers, die gedurende zijn vijf jaren aan het hoofd van de Provincie door vriend en vijand werd geloofd als een bruggenbouwer, wordt 65 jaar. Dat betekent dat hij in oktober met pensioen moet.

“De provincies zijn voor mij onmisbaar”, zei Briers deze maand in zijn afscheidsrede. “Als regisseur, coördinator, facilitator, adviseur … De Provincie staat veel dichter bij de gemeentebesturen dan de Vlaamse en federale overheid.”

Achter de schermen woedt de strijd om de opvolging van Briers volop. N-VA heeft de grootste fractie in de Oost-Vlaamse provincieraad, met 21 van de 72 zitjes. Maar de partij zit niet mee in het bestuur, een coalitie van Open VLD, SP.A en CD&V.

“Nog flink wat geld”

OLAF EVRARD Vlaams Belang

“De mensen moeten wakker liggen van deze verkiezingen. Ondanks de afslanking beheren de provincies nog altijd flink wat geld”, zegt de lijsttrekker van Vlaams Belang in Gent-Eeklo. “Neem de provinciale domeinen. Deze legislatuur zijn de Brielmeersen in Deinze en Nieuwdonk in Berlare overgenomen. Dat gaat om miljoenen euro’s. Ook de Leopoldskazerne is zo’n dossier. Moet een afgeslankte Provincie nog wel investeren op zo’n schaal? Vlaams Belang houdt al jaren in de gaten waar de centen naartoe gaan. De Provincie speelt graag sinterklaas voor bevriende organisaties, zonder dat daar toezicht op is. Wij zijn hier zeer actief in tussenbeide gekomen.” (bst)

“Provincie moet weg”

KURT MOENS N-VA

“Een stem voor N-VA is een signaal dat de Provincie niet meer nodig is. Wij willen dat niveau weg en verdelen tussen het lokale en Vlaamse niveau. Maar zolang ze bestaat, willen we dat de Provincie zo goed mogelijk wordt bestuurd. Ze speelt nog een belangrijke rol. Oost-Vlaanderen investeert veel in fietspaden en onroerend erfgoed, zoals musea en kerken. Daar willen wij sterk op inzetten. Een dossier dat bij ons zeer moeilijk ligt, is dat van de Leopoldskazerne. Dat is geen verstandige keuze. Een Provincie die wordt afgeslankt en veel investeert in een groot gebouw: dat vinden wij geen goed bestuur.” (bst)

“Grotere slagkracht”

BRUNO MATTHYS sp.a

“Wat mij betreft zijn provincies belangrijk zolang ze bestaan. Oost-Vlaanderen ondersteunt steden en geeft een grotere slagkracht aan kleine gemeenten. De afslanking van de bevoegdheden geeft de Provincie de kans om zich toe te leggen op wat ze écht goed kan. Ik denk aan fietssnelwegen, die ervoor zorgen dat je je veilig, snel en gezond kan verplaatsen. Het provinciaal onderwijs is van topniveau en levert de beroepskrachten die we zo nodig hebben op de arbeidsmarkt. En dankzij de jarenlange expertise van de Provincie is het heerlijk vertoeven in de vele domeinen en natuurgebieden.” (jcd)

“Het werk is niet af”

KRISTOF WINDELS open vld

“De vraag is: wat voor Oost-Vlaanderen willen we zijn? Open VLD trok sterk aan de dossier dat bij ons zeer moeilijk ligt, is dat van de Leopoldskazerne. Dat is geen verstandige keuze. Een Provincie die wordt afgeslankt en veel investeert in een groot gebouw: dat vinden wij geen goed bestuur.” (bst)

“Motor voor alle regio’s”0

FILIP VAN LAECKE cd&V

“De werking van de provincies is dan wel grondig herzien, aan belang heeft dit politieke niveau zeker niet ingeboet. Voor CD&V moet de Provincie de motor zijn voor een beleid op maat van de Oost-Vlaamse regio’s, met aandacht voor stad én platteland. In nauwe samenwerking met lokale besturen stimuleert en faciliteert ze gemeenteoverschrijdende initiatieven: de uitbouw van een economisch sterke regio, een veilig mobiliteitsbeleid door de verdere uitbouw van fietssnelwegen, aandacht voor open ruimte in combinatie met een betaalbaar woonaanbod, en nog zo veel meer.” (jcd)

“Sneller klimaatneutraal”

ELISABET DOOMS Groen

Oost-Vlaanderen wil tegen 2050 klimaatgezond zijn, maar dat moet sneller. Wij willen tegen 2040 voor een klimaatneutrale provincie gaan. Kijk naar de afgelopen zomer: zulke droogtes en felle regenbuien gaan we steeds vaker krijgen. De Provincie kan hier een rol in spelen. Wateroverlast tegengaan, bossen aankopen en aanplanten, bedrijventerreinen clusteren aan waterlopen… De Provincie doet meer dan mensen beseffen. Tramverbindingen, afvalintercommunales en bossen stoppen niet aan de rand van een gemeente. Dan is zo’n bovenlokaal niveau interessant.” (bst)

 

 

VVE Hansbeke 1 – Watervliet 0

VVE Hansbeke heeft thuis met 1-0 gewonnen tegen Watervliet. Een bijzonder warrige wedstrijd door toedoen van de jong scheidsrechter (20 jaar). Hij stond er wel alleen voor want er waren geen lijnrechters. VVE Hansbeke vraagt nochtans voor iedere thuiswedstrijd lijnrechters aan. Net voor de rust floot de arbiter een strafschop voor Hansbeke en gaf de speler van Watervliet geel. Deze speler raakte gekwetst bij deze actie en moest een paar minuten verzorgd worden. Wat daarna volgde, heb ik in al die jaren dat ik naar het voetbal ga, nog nooit meegemaakt. De scheids trok tot iedereens verbijstering zijn beslissing in! Geen strafschop én geen gele kaart. Zelfs de bestuursleden van Watervliet vielen achterover van verbazing. Nog nooit meegemaakt.

In de 2de helft raakte de jonge scheids het noorden volledig kwijt. Hansbeke kreeg na 65′ een strafschop (compensatie volgens mijn geheel persoonlijke mening). Vervolgens ging hij opnieuw compenseren door alle fouten in het nadeel van Hansbeke te fluiten. Volgens mij stuurde hij aan op een gelijkspel. In de laatste 2 minuten kreeg Tom Chielens nog 2 domme gele kaarten en dus rood. Al bij al een verdiende zege voor Hansbeke in een wedstrijd die heel slecht was voor de hartlijders onder ons. Hansbeke moest het al in het eerste kwartier afgemaakt hebben na een paar zeer goede kansen. Ook in de 2de helft kreeg VVE de betere kansen, maar de afwerking stond vandaag niet op punt. Toch een opsteker voor de spelers en supporters want het spelpeil van Hansbeke was véél beter dan vorige week. Als het goed is, zeggen we het ook.

Volgende week zaterdag spelen we om 19u00 op het terrein van Standaard Muide.

Foto- en campagneaffiches

Vandaag werden de lijsten ingediend. We zijn vanaf heden in officiële campagne-modus. Wie graag een campagne-affiche wil of een  foto-affiche van mijzelf, gelieve een seintje te geven via 0475/73.02.45 of olaf.evrard@telenet.be. Vergeet niet je naam + adres te vermelden. Een raamaffiche van Vlaams Belang geeft een zekere meerwaarde aan uw huis of appartement !

Het Vlaams Belang van Deinze-Nevele heeft zich geëngageerd om een milieuvriendelijke campagne te voeren: dus geen tuinborden en/of aanhangwagentjes en dergelijke meer. Alle partijen hebben daarover overleg gepleegd. Uiteindelijk hebben enkel Vlaams Belang en Groen-Rood zich aan deze afspraak gehouden. Traditionele partijen? Veel beloven en weinig geven  enzovoort ….

Uit “De Standaard” van 13/09/2018

Vlaams Belang mikt in Deinze en Nevele op twee zetels in de volgende gemeenteraad. Met Ortwin Depoortere uit Petegem-aan-de-Leie op kop, trekt de partij met 21 kandidaten naar de gemeenteraadsverkiezingen.

‘Naast provincieraadslid Olaf Evrard wil ik vooral oud-gemeenteraadsleden Luc Goeminne en Marleen Reyniers danken voor hun steun en hun plaats als lijstduwerstandem’, vertelt lijsttrekker Ortwin Depoortere. ‘Ik had niet verwacht dat zo veel mensen hun nek zouden uitsteken om onze kleuren te verdedigen. Wij trekken naar de kiezer met de duidelijke slogan ‘Eerst onze mensen’. We leggen verder de nadruk op de identiteit van de 17 deelgemeenten binnen het nieuwe Deinze. Het mag hier geen klein Gent worden. We zijn tegen een verdere verstedelijking en vervreemding. Ook gaan we voor inspraak van de burgers. We hopen dat er opnieuw geluisterd wordt naar de stem van elke Deinzenaar en Nevelenaar. In tegenstelling tot de andere partijen, is het niet onze ambitie om lucratieve postjes te bemachtigen in raden van bestuur of intercommunales.’

Lijst Vlaams Belang Deinze-Nevele

Ook in Deinze-Nevele: eerst onze mensen!

Vlaams Belang mikt op 2 zetels in de volgende gemeenteraad

Een herboren Vlaams Belang zet de komende gemeenteraadsverkiezingen zijn beste voetje voor in Deinze/Nevele en wil terug actief aansluiting vinden bij de lokale politiek. Wij mikken hiervoor op twee zetels in de volgende gemeenteraad. 

Lijsttrekker en Vlaams parlementslid Ortwin Depoortere vond 21 kandidaten bereid om op de lijst te staan: “Ik ben vooral trots op al de mannen en vrouwen die hun nek durven uitsteken om onze kleuren te verdedigen. Naast provincieraadslid Olaf Evrard op plaats drie wil ik vooral oud-gemeenteraadsleden Dr. Luc Goeminne en Marleen Reyniers danken voor hun steun en hun plaats als lijstduwerstandem.” 

Het Vlaams Belang trekt met de duidelijke slogan “Eerst onze mensen” naar de kiezer. Daarbij komt de nadruk te liggen op: 

• De identiteit van de 17 deelgemeenten

Onze mensen opnieuw op de eerste plaats zetten. Dat is wat het Vlaams Belang wil.

Deinze en Nevele mogen geen klein Gent worden. Daarom is het Vlaams Belang gekant tegen een verdere verstedelijking en vervreemding. Wij willen het Vlaams en landelijk karakter van de 17 (deel)gemeenten benadrukken en verdedigen. 

• De inspraak van de burgers

We stellen samen met de andere bewoners vast dat de fusie het resultaat was van achterkamerpolitiek en niet de uiting van een open en transparant bestuur. Het Vlaams Belang wil een radicale ommekeer in de politieke gewoonten in Deinze-Nevele. Zo vinden we dat de bevolking zich via bindende volksraadplegingen moeten kunnen uitspreken over belangrijke beslissingen die een grote impact hebben op het dagelijkse leven. 

Ortwin Depoortere besluit: “Het Vlaams Belang wil geen cultuur van vriendjespolitiek, maar wil dat er opnieuw wordt geluisterd naar de Deinzenaar en Nevelenaar. Inwoners vinden te weinig gehoor bij de gemeente. De politiek luistert onvoldoende naar de behoeften van gewone mensen. Daar moet verandering in komen.”

Kandidaten Vlaams Belang – gemeenteraad Deinze-Nevele

 

1 Ortwin DEPOORTERE Petegem-aan-de-Leie

2 Melissa SNAUWAERT Deinze

3 Olaf EVRARD Hansbeke

4 Luc VER EECKE Nevele

5 Soetkin EVRARD Petegem-aan-de-Leie

6 John WIEME Poesele

7 Katia DE SMET Petegem-aan-de-Leie

8 Thomas VER EECKE Nevele

9 Rebekka DE GROOTE Deinze

10 Marijke VAN PARYS Landegem

11 Mieke GOVAERT Vosselare

12 Claude DE VEENE Astene

13 Michel ROELENS Vosselare

14 Rosa LAMOT Landegem

15 Willy MARTENS Nevele

16 Christel DE VOLDER Petegem-aan-de-Leie

17 Philippe VAN DRIQUELLE Vosselare

18 Monique BOUCKAERT Hansbeke

19 Bart DE PAEPE Petegem-aan-de-Leie

20 Marleen REYNIERS Astene

21 Dr. Luc GOEMINNE Astene

1. Ortwin Depoortere.jpg

AVS (11/09/2018)

Gisteren gaf ik als voorzitter van Vlaams Belang, Regio Gent-Eeklo een interview op AVS. Het ging o.a. over het feit dat we ook een Vlaams Belanglijst indienen in Eeklo (lijsttrekker Kevin Roos), Destelbergen (lijsttrekker Henriëtte Scheire) en, eerder verrassend, in Aalter (de naam van de lijsttrekker wordt eind deze week medegedeeld (http://www.avs.be/avsnews/8-partijen-willen-jouw-stem-in-eeklo).

Er worden ook Vlaams Belanglijsten ingediend in Gent (lijsttrekker Johan Deckmyn), Deinze-Nevele (lijsttrekker Ortwin Depoortere), Evergem (lijsttrekker Fernand Deliaert), Maldegem (lijsttrekker Timothy De Groote), Zelzate (lijsttrekker Guy D’haeseleer), en Assenede (lijsttrekker Stijn Van Hamme).

E. Vinkt en VVE Hansbeke leveren zwakke partij af

Beide ploegen leverden een uitermate zwakke partij af. E. Vinkt en VVE Hansbeke kregen elk 2 kansen. E. Vinkt scoorde aan 100% en dat leverde een eerste zege op voor de thuisploeg: 2-1. Een gelijkspel zou een betere weergave geweest zijn van de wedstrijd.

Hansbeke kon de sterke 2de helft van vorige week (3-1 tegen SK Nevele) niet doortrekken tegen Vinkt. Vinkt kwam in de eerste helft op voorsprong, maar Hansbeke stelde nog voor de rust gelijk na een mooie combinatie tussen 3 spelers. Vinkt scoorde al snel in de 2de helft het winnende doelpunt toen een speler wel heel erg alleen gelaten werd in de zestien en makkelijk met het hoofd kon scoren. Hansbeke kreeg nog een prima kans op de gelijkmaker maar de doelman van Vinkt stopte de bal zonder het zelf te weten. Het spelniveau van beide ploegen was nauwelijks om aan te zien. Hopelijk kan Hansbeke zich herstellen in de eerstvolgende thuiswedstrijd tegen Watervliet.

Boek ‘Herinneringen aan Hechteniskamp Lokeren’

Uit ’t Pallieterke van deze week. Karl Van Camp (Uitgeverij Polemos) schrijft het volgende:

Boek over Hechteniskamp Lokeren

Ja, en dan is er nog dat boek over het Hechteniskamp van Lokeren, dat al een hele tijd in voorbereiding is bij uitgeverij Polemos. De uitgave van dat boek heeft onze hoofdredacteur al heel veel kopzor- gen bezorgd. Omwille van allerlei rede- nen kreeg de voorbereiding van het boek te maken met meerdere problemen die tot uitstel leidden. Op zich zou dat geen pro- bleem zijn — er zijn nog boeken waarvan de uitgavedatum opschuift —, maar in dit geval hebben enkele honderden mensen vooraf ingetekend én betaald. En die mensen wor- den — terecht – ongeduldig. Beste mensen, ik sla een grote ‘mea culpa’, of beter nog, een ‘mea maxima culpa’. Maar ik garan- deer u: het boek komt er. En neen, ik ben er niet met het geld vandoor. Zoals het gezegde gaat, “de laatste loodjes wegen het zwaarst”, en dat zullen we geweten hebben.

KvC. (Karl Van Camp, uitgeverij Polemos)

 

Huldezitting Provincieraad

Woensdag vond na afloop van de provincieraad een huldezitting plaats voor de provincieraadsleden die minstens 10 en 15 jaar in de provincieraad zetelen. De uittredende provincieraadsvoorzitter en gouverneur mochten van de gelegenheid gebruikmaken om hun ‘staatsieportret’ onthullen.

Nu is er geen haar op mijn hoofd dat er aan denkt mij persoonlijk te laten huldigen (ik heb in het verleden ook al dergelijke ‘onderscheidingen’ geweigerd), maar ik gun de andere provincieraadsleden wel hun pleziertje. De provincieraad is blijkbaar nog steeds gesteld op dergelijk formele activiteiten. Bovendien is het altijd meegenomen om op dergelijke activiteiten wat informele contacten te leggen en te netwerken. Daarom heb ik als ondervoorzitter van de fractie deelgenomen aan dit gebeuren, net als mijn collega-provincieraadslid Christian Bauwens.